Vindkraften blåser bort på veien

I dag kan det ta ti år få behandle en søknad om konsesjon for fornybar energi. Da er den kanskje ikke aktuell lenger. Nordlandsforskning skal prøve å få ned ventetiden.

- Når industrien søker konsesjon for fornybar energi, opplever de at det tar fra tre til ti år fra de søker til de får


Ånstadblåheia på Sortland - her med virtuelle vindmøller - er en av konsesjonssakene Bjarne Lindeløv skal  se nærmere på.
 Foto/montasje: Nordkraft
 

et vedtak. Når det tar så lang tid, er forutsetningene gjerne endret. Selv om søknaden blir innvilget, er økonomien kanskje en annen og prosjektet ikke aktuelt mer. I mellomtiden har aktørene brukt mye ressurser,  sier seniorforsker Bjarne Lindeløv i Nordlandsforskning. 

De mange klagene

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune skal han undersøke proppene i systemet og gi råd om hvordan tiden fra søknad til vedtak kan kortes ned.

Hva proppen består i, vet han for så vidt allerede.

 - Det er de mange og lange klagerundene.  Mange klager nærmest på automatikk, og det fører til  ny utredning. Endatil når konsesjon er gitt, åpnes det for klage, sier Lindeløv.

 

 
Bjarne Lindeløv

Dialog?

Han tar ikke mål av seg til å endre det norske regelverket i plan- og bygningsloven.

- Neida, regelverket er som det er. Det vi skal gjøre, er å se om det er mulighet for tidlig dialog mellom partene slik at det ikke blir så mange og lange klagerunder, sier han.

Prosjektet «Plan - og konsesjonsprosesser innen fornybar energi» skal være    ferdig innen 1. juni.

Fem caser

Da skal Nordlandsforskning ha studert fem konsesjonssaker, fire om vindkraft og én om småkraftverk:

  • Ånstad-Blåheia på Sortland
  • Kalvatnan i Bindal
  • Sørfjord i Tysfjord
  • Sleneset på Helgeland
  • Veiski i Sørfolk (vannkraft)

- I disse sakene har noen fått konsesjon, noen venter og noen har fått avslag. Vi skal samtale med relevante aktører på begge sider, samt med NVE som er konsesjonsmyndighet, sier Lindeløv. Målet er nye måter å gjøre det på, som demper konfliktnivået og dermed korter ned tiden i slike saker.

Det er behov for mer produksjon av fornybar energi. Norge har forpliktet seg til en reduksjon av klimautslipp på 20 prosent i forhold til 1991-nivået fram til 2020. Et annet nasjonalt mål er å øke energiproduksjonen fra fornybare energikilder til 20 prosent i 2020.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern