Vil økende skipstrafikk forandre Svalbard?

Det har forsker Julia Olsen tenkt å finne ut. Hennes doktorgradsprosjekt fører henne nordover til både Svalbard og Solovetsky i Nord-Russland for å studere effektene av økt skipstrafikk.
Hva skjer når stadig flere cruiseskip besøker Longyearbyen? Foto: John6536 / flickr.com

Varmere klima fører til økende skipstrafikk i nordområdene. Hvilke konsekvenser får det for lokalsamfunn på Svalbard?

Det har forsker Julia Olsen tenkt å finne ut. Hennes doktorgradsprosjekt fører henne nordover til både Svalbard og Solovetsky i Nord-Russland for å studere effektene av økt skipstrafikk.


Fra kull til turisme
En rekke problemstillinger dukker opp som følge av varmere vær og mindre is. For eksempel trekker torsken nordover og dermed også fiskebåtene som jakter på den.

– Hvordan påvirker dette beredskapen? Det blir lang reaksjonstid når fiskebåtene befinner seg så langt nord til havs. Vil lokalsamfunnene ha kapasitet til å stille opp?

Det er ikke bare klimaet som forandrer seg. På Svalbard er kullindustrien i ferd med å bli borte. Den økende turismen kan være en mulig næring å vende seg til.

– Kanskje gruvearbeiderne blir igjen i andre roller, spekulerer Olsen, som skal tilbringe to perioder på Svalbard i forskningsarbeidet. Den første i april, den andre under cruiseskipsesongen, i slutten av juli og begynnelsen av august.


Nordlandsforsknings Julia Olsen forsker på konsekvenser av økt skipstrafikk i Arktis. Foto: Morten Ovesen


Uheldig turistoppførsel i Arktis
– Forskning fra andre steder i Arktis viser at i enkelte lokalsamfunn blir folketallet tredoblet når cruiseskipene legger til. Konsekvensene vet vi fortsatt lite om, forteller Olsen.

Steder med sterkt økende turisme har opplevd at turistene oppfatter lokalsamfunn som en attraksjon. Folk tar bilder av vanlige mennesker og dukker uanmeldt opp i husene deres for å se seg rundt.

– Og så kjøper de alle varene i butikken, uten å forstå at det enkelte steder kan ta veldig lang tid å få nye forsyninger, sier Olsen.

Om en slik skjebne vil ramme Longyearbyen og Solovetsky gjenstår å se. Olsen skal i hvert fall observere hvordan turistene oppfører seg og hvor de beveger seg.

– Et annet aspekt jeg skal undersøke er hvordan naturen takler økende turisme og om økningen tas høyde for i forvaltningen. Flere mennesker gir økt belastning på naturen, sier hun.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern