Vil ha mer kunnskap om fjellområdene

Foto av fjellområder. Foto: Ingrid Bay-Larsen.
Fjellområder. Foto: Ingrid Bay-Larsen.

Fjell-forsk-nett er nå offisielt etablert for å fremme kunnskap om fjellområdene i Norge. Seniorforsker Ingrid Bay-Larsen fra Nordlandsforskning ble valgt inn i styret for forskernettverket.

Foreningen er etablert for FoU-institusjoner engasjert i forskning rettet mot samfunnsutviklingen i fjellområdene i Norge, og skal arbeide for å styrke forskning på fjellområder og stimulere til en kunnskapsbaserte utvikling av fjellområda i Norge.

Nordlandsforsknings Ingrid Bay-Larsen sier et forskernettverk for fjellområder er viktig.
- Fjellområdene har mange fellestrekk; de har liten bosetting, store naturområder, mye verneområder, stadig fraflytting men stadig flere besøkende gjennom utbygging av fritidsbebyggelse og satsing på reiseliv. Samtidig mangler fjellområdene tunge økonomiske aktører og investorer, i motsetning til kysten som mange steder har sterk vekst knyttet til havbruk og petroleum.

- Arbeid med regional utvikling i fjellområdene er derfor mangefasettert og viktig.   Med dette nettverket ønsker vi å sette fjellregionene på dagsorden i forskningen. Regioner som før baserte seg på matvareproduksjon er i dag blitt destinasjoner og arnesteder for opplevelsesproduksjon. Hvordan kommuner og bedrifter kan planlegge og endre servicetilbud i takt med denne samfunnsutviklingen, er det viktig å få bedre kjennskap til,  sier Bay-Larsen.

Fjellkonferansen 2015

Fjell-forsk-nett vil være medarrangør av Fjellkonferansen 2015, som blir arrangert 10. og 11. desember. Konferansen vil sette kunnskap og forskning på fjellområder på dagsorden, og dette vil styret jobbe med framover.

Styret i fjell-forsk-nett

Styreleder er Kjell Overvåg, Østlandsforskning, og styremedlemmer er Odd Inge Vistad, NINA Norsk Institutt for naturforskning, Hanne Alstrup, Velure, Lesja kommune og Per Ingvar Haukeland, Telemarksforskning.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern