Viktig for samfunnet

Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, er fornøyd med evaluering av samfunnsvitenskapelige institutter. Foto: Hanne Risa
Administrerende direktør i Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, er fornøyd med evalueringen av samfunnsvitenskapelige institutter. Foto: Hanne Risa

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget bak evalueringen av 22 samfunnsvitenskapelige institutter i Norge. Evalueringen, som er produsert på oppdrag fra Norges forskningsråd, ble presentert torsdag 16. februar. Nordlandsforskning er blant de evaluerte og et av ti i kategorien regionale institutter.

- Jeg er fornøyd med evalueringen. Den viser viktigheten av forskningsinstituttenes rolle både regionalt og nasjonalt, og viser at vi utfører relevant forskning for både privat og offentlig sektor, med tydelig samfunnsnyttige resultater, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning.

- Evalueringen slår fast at institutter som Nordlandsforskning spiller en viktig rolle i det regionale kunnskapssystemet. Samtidig trekker den frem utfordringer vi kjenner oss igjen i.


Nederst fra venstre: Elisabet Maråk Støle – Møreforskning, Øyvind Skogvold – Trøndelag FoU, Merete Lunde – Vestlandsforskning, Roger Lian – Østlandsforskning, Roger Normann – Agderforskning. Øverst fra venstre: Einar Leknes – IRIS, Karl Gunnar Sanda – Telemarksforskning, Iselin Marstrander - Nordlandsforskning. (Ikke til stede: Eirik Mikkelsen – NORUT, Trond Edvardsen – Østfoldforskning).

Anbefaler regional finansiering
Vanskeligheter med rekruttering og lekkasje til universitetssektoren er klassiske regionale problemer. I tillegg påpeker evalueringen at de regionale instituttene er fanget i skjæringspunktet mellom behovet for å utvikle spesialiserte fagområder og ha bred kompetanse for å møte regionens behov fra offentlig sektor og næringslivet.

Ekspertutvalget foreslår egen regional finansiering for å bøte på problemet, slik at de regionale instituttene får rammevilkår som gjør det mulig å beholde bredden i forskningskompetanse og dermed kunne møte behovene i regionene.

- Jeg er glad for den tydelige tilbakemeldingen til Forskningsrådet om at de regionale instituttenes rammevilkår må vurderes. Instituttene har sprikende forventninger som vanskelig lar seg oppfylle slik dagens finansieringssystem er, kommenterer Marstrander.  

I evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene blir alle instituttene evaluert blant annet på områder som relevans, kvalitet, kompetanse, samarbeid og internasjonalisering. Det fremgår av evalueringen at Nordlandsforskning er i positiv utvikling.

- Vi får vi bekreftet at den strategien vi utarbeidet i 2015 er god, og at målene vi har satt oss er i tråd med forventninger fra Forskningsrådet. Vi har spisset oss på færre forskningsområder, har tydelige mål om øket vitenskapelig publisering og vektlegger deltakelse i EUs forskningsprogrammer, oppsummerer direktøren.

LES MER OM EVALUERINGEN HER

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern