Vi søker produsent til Lytring

Collage

For å kunne koordinere den videre driften av Lytring søker vi nå en produsent/prosjektkoordinator.

Lytring er en arena for forskningsformidling og debatt i Bodø, Svolvær og Mo i Rana. Ambisjonen med Lytring er å formidle forskning og skape refleksjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål. Det gjennomføres totalt 13 arrangementer på tre campuser i 2018. Lytring er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordlandsforskning og Stormen bibliotek og er finansiert med årlige prosjektmidler.

Stillingsbeskrivelse
For å kunne koordinere den videre driften av Lytring søker vi nå en produsent/prosjektkoordinator i 50 prosent stilling. Sentrale ansvarsområder er planlegging, drift og kvalitetssikring av arrangementer ved tre campuser. Arbeidsoppgavene inkluderer:

  • Oppdatere og strømlinjeforme kjøreplaner løpende 
  • Ivareta dialog med sentrale samarbeidspartnere; bibliotekene, NRK og leverandører av teknisk utstyr
  • Holde prosjektleder og styringsgruppe orientert om gjennomføring og planer
  • Delta i søknadsarbeid for videre finansiering og drift av prosjektet

 

Produsenten vil inngå i en prosjektgruppe med Lytring sin redaksjon og kommunikasjon.

Tiltredelse: så snart som mulig

Varighet: ut 2018 med mulighet for forlengelse

Kontaktperson: Ingrid Bay-Larsen, prosjektleder Lytring. Mobil 412 49 314.

Søknadsfrist 1. juni 2018 – søknad sendes nf@nforsk.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern