Vi søker næringsforskere

Byene utvikler seg og vi forsker på det. Foto: Kjetil Iversen
Byene utvikler seg og vi forsker på det. Foto: Kjetil Iversen

Forskningsgruppen Næring har behov for flere forskere.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 45 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Vi har dyktige forskere, spisskompetanse på flere områder, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor. Instituttet har tre forskningsfelt som er vektlagt: Velferd, Miljø og Næring. Flere opplysninger finner du på nettsiden www.nordlandsforskning.no.

Forskningsgruppen Næring har behov for forskere med relevant bakgrunn på en eller flere av de følgende strategiske områdene: entreprenørskap og innovasjon, evaluering av næringspolitiske virkemidler, bedriftsutvikling, regional utvikling, byutvikling, regionale innovasjonssystemer, opplevelsesbasert reiseliv, sirkulær økonomi, landbruk, næringsklynger (industri-, energi-, havbruk-, mineralnæringene).

Du bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Vi ønsker forskere som har erfaring med oppdragsforskning og prosjektledelse; som publiserer vitenskapelig og har nasjonale og internasjonale nettverk. Kandidater som ikke har doktorgrad bør være interessert i slik karrierevei på våre forskningsfelt.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel, og ser etter forskere som bidrar positivt til dette. Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Forskerne har stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Egeninitiativ til initiering av prosjekter, tverrfaglig arbeid og profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer til både privat og offentlig sektor er hovedoppgavene. Erfaring med søknader overfor Forskningsrådet og EU vil vektlegges.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig og ha evnen til å formidle resultater. Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav og du bør beherske norsk / skandinavisk både skriftlig og muntlig. Tilsettingstidspunkt diskuterer vi, og lønn følger lokal særavtale.

Interesserte kan kontakte:

  • Adm. direktør Iselin Marstrander: ima@nforsk.no / mobil 404 08 365

  • Forskningsleder Næring Evgueni Vinogradov: evi@nforsk.no / 971 56 233

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 20. november 2017.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern