Vellykket hjelp til elever som sliter

At ungdom som har det vanskelig får en egen rådgiver å snakke med, ser ut til å hjelpe. Foto: Jiri Wagner
At ungdom som har det vanskelig får en egen rådgiver å snakke med, ser ut til å hjelpe. Foto: Jiri Wagner

– Det ser ut til at Bodø kommune har fått til noe andre kommuner bare drømmer om.

Det sier seniorforsker Terje Olsen, som har drevet følgeforskning av prosjektet «Vær i skole». Prosjektet er et lavterskeltilbud med fokus på forebygging og tidlig innsats for ungdommer som trenger en kvalifisert voksen å snakke med om vanskelige forhold i livet sitt.

En egen rådgiver i psykisk helse har siden 2015 vært disponibel for ungdommer som trenger det, på Bankgata ungdomsskole og Løpsmark skole i Bodø.  

Nordlandsforskning har tidligere skrevet om sammenhengene mellom å slite på skolen og mobbing, annerledeshet, ensomhet og oppbrudd i barndom og oppvekst. Denne kunnskapen har Bodø kommune og Nordlandssykehuset tatt på alvor og altså satt i gang prosjektet «Vær i skole».

Løser problemer før de blir alvorlige
Nordlandsforskning har fulgt prosjektet og vurdert det. Seniorforsker Terje Olsen karakteriserer ordningen som lovende.

– Lærerne gir uttrykk for at rådgiveren har gjort en forskjell. Han har gitt dem avlastning på forhold som de synes er vanskelig og krevende å følge opp. Også rektorene er fornøyd. De opplever at rådgiveren har den nødvendige kompetansen for å følge opp elevene som har problemer, sier Olsen.

– Det å bringe kompetanse fra spesialhelsetjenestene inn i de kommunale tjenestene, synes å ha et betydelig potensial for å avklare problemstillinger hos ungdommer på et tidlig stadium, før de utvikler seg til å bli alvorlige.

«Vær i skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset, Bodø kommune, Bankgata ungdomsskole og Løpsmark skole. Prosjektet er finansiert med driftsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.

Følgeforskningen er gjort av Terje Olsen, Annelin Gustavsen og Cecilie Høj Anvik fra Nordlandsforskning.

Les mer om prosjektet
 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern