Vant pris for beste poster

Posteren som ble presentert.

Sammen med kolleger fra UiT Norges Arktiske Universitet og Scott Polar Reserarch Institute sto Nordlandsforsknings Brigt Dale og Grete Hovelsrud bak en poster som ble presentert på Forskningsrådets informasjonskonferanse om klimaforskning i april. Posteren fikk flest stemmer i en uhøytidelig kåring, og fikk derfor mulighet til å presentere prosjektet for alle deltakerne.

Det var UiTs Anniken Førde og Berit Kristoffersen som på vegne av prosjektgruppen presenterte skissen til prosjektet kalt "Post-Petroleum Dialogues". I prosjektet skal forskerne se på i hvilken grad diskusjonen om framtidens utfordringer som klimaendringene betyr også ser for seg alternative framtidsscenario.

Målet med prosjektet vil være å synliggjøre de mange forskjellige måter folk og samfunn tilpasser seg de nye utfordringene, og de mange fortellingene og forståelsene som ligger til grunn for disse. 

Målsetningen er nå å skrive en søknad til den store utlysningen av forskningsmidler knyttet til klimautfordringene fra forskningsrådet i september. 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern