Unison innsats mot klimaendringer

Klimaendringer gir kjipe konsekvenser. Et nytt internasjonalt prosjekt skal kartlegge suksessrike metoder for å bekjempe disse konsekvensene og spre kunnskapen til flest mulig.

Utryddelse av arter og ekstremvær er blant de ubehagelige måtene vi vil merke klimaendringene på, ifølge forskere. Det er selvsagt ugunstig økonomisk for næringer som landbruk og havbruk, men påvirker også hvordan vi mennesker trives på kloden vi bor på.

– Alt fra helse til matsikkerhet, vannforsyning, transport, energi og økosystemer kan få trøbbel på grunn av klimaendringer, sier seniorforsker Letícia Antunes Nogueira ved Nordlandsforskning.

Hun er en av forskerne involvert i CLICK, et stort europeisk prosjekt med deltakere fra 11 land, som skal jobbe for å skape en felles europeisk front mot klimaendringene. Prosjektet har nylig søkt midler fra et nytt forskningsfond i regi av EØS: «The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation».Letícia Antunes Nogueira. Foto: Karoline O. A. Pettersen
 

Kartlegger vellykkede mottrekk
Prosjektdeltakerne representerer et mangfold som er typisk for Europa. Effektene av klimaendringer vil da også variere fra sted til sted. Men kanskje kan en region i Norge lære noe av en region i Portugal, som har utviklet en god metode for å møte eller bøte på effektene av et endret klima.

– CLICK har som mål å kartlegge vellykkede metoder for å respondere på effekter av klimaendringer, sier Nogueira.

– Prosjektet skal deretter spre denne kunnskapen til alle relevante interessenter på alle nivå i EØS-området.

 


Mer ekstremvær er en av konsekvensene av klimaendringer. Bildet viser en heftig storm, fotografert fra verdensrommet. Foto: NASA

 

Europeisk kunnskapsdeling
Selv om mange land har solid kunnskap om klimaendringer, deles lite over grenser og informasjon er vanskelig tilgjengelig for den som leter.

– Vi tar sikte på å skape en felles forståelse, som kan brukes til å bygge et utstrakt samarbeid både over regionale og nasjonale grenser. Det skal bli enkelt å dele kunnskap og gode metoder over hele Europa, sier Nogueira.

For å klare det, må prosjektet aktivere en rekke aktører: Regionale og lokale myndigheter, universiteter og forskningsinstitutter, bedrifter og industri, og frivillige organisasjoner. Også allmennheten – kvinnen og mannen i gata – skal få større forståelse for klimaendringer.

Skal beskytte folk og miljø
Over landegrenser og på tvers av sektorer skal CLICK sette myndigheter, forskere, næringsliv og samfunnet for øvrig i stand til å forstå klimaendringer og gjøre noe med dem.

– Prosjektet skal skaffe til veie kunnskapen som trengs for å skape innovative og effektive løsninger for å beskytte folk og miljø, forteller Nogueira.

– Nordlandsforskning bidrar med faglig ekspertise om hvordan man kan møte klimaendringer. Vi bygger også nettverk med ulike interessenter, for å gjøre dem tilpasningsdyktige når de møter utfordringer som følger med klimaendringer.

CLICK ledes av Comission for coordination and regional development i Alentejo, Portugal.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern