Unge på Island

Fra dialogmøtet

Ungdoms situasjon på Island var tema da Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl deltok på to arrangementer i regi av Nordens velferdssenter og Arbeidsdirektoratet på Island.

I slutten av oktober holdt Nordens velferdssenter turnéstopp i Reykjavik for å presentere deler av den forskningen som senteret har finansiert de siste årene gjennom prosjektet Unga in i Norden. Forskerne Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl bidro med å presentere forskning om hvordan unge som sliter med å fullføre videregående utdanning og som har psykiske helseproblemer opplever sin situasjon og hvordan utdanningssektoren, arbeidsdirektoratet, sosial og velferdstjenestene samt helsevesenet arbeider i forhold til denne gruppen unge. Utgangspunktet for presentasjonen var rapporten When someone has to take charge.

Et viktig budskap fra forskerne ved Nordlandsforskning var hvordan tjenesteområdene må arbeide sammen og i dialog med de unge for å bedre de unges situasjon.

Filmer til ungdom fra ungdom

I forbindelse med presentasjonen viste Anvik og Waldahl tre filmer som elever ved Bodin vgs har laget på grunnlag av utsagn fra unge som er intervjuet i studien.

Tar tak i problemene

Dagen etter hadde Arbeidsdirektoratet samlet 30 sentrale aktører fra ulike tjenesteområder, forskere, samt unge med brukererfaring til dialogmøte. Tema for diskusjonene var hvordan aktørene sammen og hver for seg kan ta tak i utfordringene som blant annet forskningen til Anvik og Waldahl peker på.

- I dialogmøtet la vi vekt på at aktørene må samhandle mer, og at de i for stor grad sitter på hver sin tue. Og det er aktørene selv enige i og vil gjøre noe med, forteller forskningsleder Ragnhild Holmen Waldahl.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern