To disputaser før jul

Bilde av Camilla Risvoll og Christian Lo.

Forskerne Christian Lo og Camilla Risvoll disputerer begge for doktorgraden før jul. Lokaldemokrati og tilpasning i beitenæringene er temaene de vil forsvare. Begge avlegger doktorgraden ved Universitetet i Nordland.

Først ut er Christian Lo, som vil disputere med avhandlingen: “How to Win Friends and Influence Policy – An Ethnographic study of Government and Governance in Municipal Policy Development”, den 9. desember.

Uka etter er det Camilla Risvoll som skal disputere for sin ph. d. i sosiologi med tittelen: “Adaptive Capacity and Adaptation Processes in Norwegian Pastoral Communities in the Face of Environmental and Societal Change”. Risvoll disputerer den 16. desember ved Universitetet i Nordland.

Både Christian Lo og Camilla Risvoll er nyansatt ved Nordlandsforskning i år, og vi ønsker dem lykke til.

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern