Til finalen i EU-utlysning

Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning og Dorthe Eide fra Nord universitet er to av forskerne i teamet bak ECO-MATCH. Foto: Thoralf Fagertun
Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning og Dorthe Eide fra Nord universitet er to av forskerne i teamet bak ECO-MATCH. Foto: Thoralf Fagertun

74 søkte, 11 gikk videre til siste runde. Nordlandsforskning og Nord universitets felles prosjekt er blant finalistene.

Enhver som har forsøkt, vet at forskningsmidler fra EU er notorisk vanskelig å kvalifisere seg til. Derfor er det en solid fjær i hatten for prosjektet ECO-MATCH å være blant de 11 utvalgte i utlysningen CULT-COOP 07 fra EU-programmet Horizon 2020.

Denne utlysningen fokuserer på «Cultural heritage of European coastal and maritime regions» og handler om kulturarv i kystregioner. Initiativtakerne til søknaden er et forskerteam fra forskningsprosjektet Opplevelser i nord. Det nye prosjektet er kalt ECO-MATCH.

– Utlysningen handler om å beskytte og utnytte kulturarv, herunder muligheten til å skape attraktive arbeidsplasser i forbindelse med kulturarv. Opplevelsesbasert reiseliv er en av få muligheter til å skape attraktive steder og arbeidsplasser i kystregioner, sier Dorthe Eide ved Nord universitet.

Forskerne har lansert begrepet «Experience transformation». Teorien er at kulturarv kan forandres eller utvikles til attraktive opplevelser og destinasjoner, som gjør det mulig for lokalbefolkningen både å bevare og fornye sin kulturarv og sin egen livsstil.

– Det må gjøres på bærekraftige måter, og gjennom involvering av berørte parter, forklarer Eide.
 


Å ta vare på ærfugl på Vega er et eksempel på kulturarv som prosjektet skal forsøke å videreføre på innovativt vis. Foto: visithelgeland.com 


Innovative opplevelser er nøkkelen
Sju land er med på prosjektet: Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Bulgaria, Italia og Spania. Hvert land har flere kystmiljøer involvert. I Norge er disse miljøene Vega, Lofoten og Svalbard. Det gjelder å tenke nytt for å gjøre stedene mer attraktive både for tilreisende og fastboende.

– Kystregionene som er med i søknaden har ulike utfordringer og muligheter, noen har masseturisme, noen har hatt sterk vekst uten å ha klart å forberede seg godt nok, sier Eide.  

– Andre regioner preges av fraflytting og trenger utvikling av næringer, bedrifter og arbeidsplasser for å bevare og revitalisere steder og kulturarven, og da er opplevelsesbasert reiseliv ofte en hovednøkkel.

Frivillig innsats
Utfordringene varierer fra sted til sted, men har likhetstrekk. I Cinque Terre i Italia flytter lokalbefolkningen eller tar seg arbeid innenfor andre bransjer, og den lokale kulturarven – som vinproduksjonen – reduseres. På Vega er verdensarven – å ta vare på ærfuglene – en utfordring fordi det ikke bor folk ute på de små øyene, nå er det ildsjeler med familiær tilknytning til øyne som står på.

– Men vil det vare ved generasjonsskiftet? spør Eide.

– En mulig løsning kan være såkalt "voluntary tourism", der turister hjelper til, samtidig som de er på ferie. Slike modeller må utvikles og finne sine praktiske løsninger for hvert sted, sier hun.


Voluntourism - å bruke ferien til å hjelpe - finnes i mange varianter over hele verden. Her fra et bavian-reservat. Foto: primatecare.org
 

De riktige turistene
En annen utfordring som går igjen i flere av områdene, er økt behov for besøksforvaltning. Besøksforvaltning forbindes vanligvis med nasjonalparker, der det settes grenser for antall besøkende. I Italia har de prøvd å innføre besøksforvaltning, uten å lykkes.

– Nordland fylkeskommune skal prøve ut konseptet i Lofoten, det skal kobles til vårt prosjekt, forteller Eide.

– Trolig handler det om økt nisjesegmentering – å få de riktige turistene – de som virkelig verdsetter stedet og bidrar positivt til verdiskaping, uten urimelige konsekvenser. Det er på tide å ta i bruk flere mål på verdiskapingen enn kun antall turister som overnatter eller reiser med transport.

Tradisjonelle kulturopplevelser, som museer, møter også utfordringer fordi de gjerne blir sett på som litt kjedelige.

– Så det gjelder å ta innovative grep for å skape engasjerende, attraktive opplevelser, understreker Eide.

Selv om ECO-MATCH allerede har kommet langt, blir finalekampen beinhard. Bare en eller to av de 11 prosjektene vil få støtte. Den endelige søknaden leveres i september og avgjørelsen kommer ved juletider eller på nyåret.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern