Tidenes største forskningsprosjekt innen reiseliv. Hva har vi lært?

Prosjektleder for Opplevelser i nord, Einar Lier Madsen, inviterer til sluttkonferanse 15. mai.
Prosjektleder for Opplevelser i nord, Einar Lier Madsen, inviterer til sluttkonferanse 15. mai.

Etter 8 år er forskningsprosjektet Opplevelser i nord i avslutningsfasen. Vi inviterer til sluttkonferanse 15. mai hos Norges forskningsråd.

SE PROGRAMMET OG MELD DEG PÅ KONFERANSEN HER

LES OGSÅ: STOR INTERESSE FOR OINS SLUTTKONFERANSE

Reiselivsforskning er aktuelt som aldri før. Det skjer utrolig mye bra i reiselivet om dagen og mange mener reiselivet er vår nye framtidsnæring. Nylig la regjerningen fram sin reiselivsmelding, der ambisjonene er store.

Norge er et høykostland hvor reiselivet i liten grad kan konkurrere på pris. Da må det satses på utvikling av interessante opplevelser og produkter av høy kvalitet for å kunne hevde seg i konkurransen. I prosjektet Opplevelser i nord er hovedoppmerksomheten rettet mot nettopp dette: hvordan reiselivsbedriftene kan oppnå større verdiskaping gjennom innovasjon og tilegnelse av kunnskap og kompetanse om kunder og opplevelsesskaping.

– Sammen med bedrifter har vi kommet langt i å få en bedre forståelse av hva innovasjon i reiselivsnæringen er og hvordan dette leder til nye og forbedrede opplevelser, utvikling og verdiskaping i bedriften, sier seniorforsker Einar Lier Madsen, som er prosjektleder for Opplevelser i nord.

Presenterer nyheter på konferansen
Med bidrag fra et 50 talls forskere fra inn- og utland og et budsjett på over 90 millioner kroner er Opplevelser i nord det største reiselivsforskningsprosjektet som er igangsatt i Norge per i dag og antakelig også et av de største på verdensbasis. Forskningsområdene er konsentrert om innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter, verdiskapende turistopplevelser og destinasjonsressurser.   

– Alle som har interesse av utviklingen i reiselivsnæringen, vil ha interesse av sluttkonferansen til Opplevelser i nord. Vi skal presentere og diskutere det siste innen forskningsbasert utvikling av reiseliv, sier Lier Madsen.

SE PROGRAMMET OG MELD DEG PÅ KONFERANSEN HER

Opplevelser i nord er tildelt av Norges forskningsråd og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskningsprogrammet består av et konsortium med fem institusjoner som drives av Handelshøgskolen ved Nord Universitet, UiT-Norges arktiske universitet, Nordlandsforskning, NORUT og Nibio.

Opplevelser i nord startet i 2009 og avsluttes altså i år.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern