The only gay in the village

Karakteren Daffyd Thomas i komiserien "Little Brittain" er overbevist om at han er den eneste homofile i landsbyen. Nå har et forskningsprosjekt blitt oppkalt etter ham. Foto: Wikipedia
Karakteren Daffyd Thomas i komiserien "Little Brittain" er overbevist om at han er den eneste homofile i landsbyen. Nå har et forskningsprosjekt blitt oppkalt etter ham. Foto: Wikipedia

Overskriften er faktisk navnet på et forskningsprosjekt.

I den engelske komiserien «Little Britain» finner vi karakteren Daffyd Thomas. Han hevder å være landsbyens eneste homofile innbygger, til tross for gjentatte bevis på at han er en av mange.

– Prosjektet henter tittelen sin fra Little Britain og karakteren som hevder å være den eneste homofile i bygda, bekrefter seniorforsker Terje Olsen.

Men selv om tittelen stammer fra en komiserie, er prosjektet seriøst nok. Det handler om kommunale planer som tar opp spørsmål om helse og velferd for LHBT-befolkningen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Forebyggende effekt
Noen kommuner har utarbeidet slike planer, men langt fra alle. Prosjektet skal studere de eksisterende planene og videreføre erfaringer til andre kommuner.

– LHBT-ungdommer er mer utsatt for psykiske problemer og helseplanene skal være med å forebygge slike problemer, sier Olsen.

Det er Mental Helse Ungdom – en interesseorganisasjon for unge mennesker med psykiske helseproblemer – som har initiert prosjektet og driver det. Forskerne fra Nordlandsforskning er med som veiledere, diskusjonspartnere og medforfattere av rapporten fra dette arbeidet.

– Mental Helse Ungdom er en flott organisasjon som gjør mye bra. Vi har samarbeidet godt med dem ved flere anledninger og jeg synes det er kult å være med på dette prosjektet, understreker Olsen.

The only gay in the village er finansiert av Extrastiftelsen og avsluttes ved utgangen av 2018.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern