Terje Olsen fikk forskningspris

Terje Olsen med SOR-prisen i hende. Foto: Signo
Terje Olsen med SOR-prisen i hende. Foto: Signo

Olsen ble hedret med SOR-prisen, som gis til en person som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.

Terje Olsen har siden 2000 forsket på funksjonshemmedes rettigheter og er en svært anerkjent forsker på sitt felt. Likevel ble han ifølge vitner «rimelig sjokkskada» når han hørte sitt eget navn ropes opp.

– Det var overraskende, innrømmer han.

– Men jeg er veldig beæret og veldig rørt. Denne prisen betyr mye for meg personlig, men også fordi de temaene jeg forsker på sjelden blir lagt merke til og satt pris på.

Stiftelsen SOR er rett instans for å legge merke til viktig arbeid på dette feltet. Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter og har som visjon at alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre.

Denne visjonen er lett gjenkjennelig i juryens begrunnelse for å gi SOR-prisen til Terje Olsen:

«Årets SOR-pris går til en person som i mange år har satt sine fotavtrykk og inspirert vårt fagmiljø nasjonalt og internasjonalt, og lagt grunnlaget for gode og meningsfulle liv overfor personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.»

Prisen er på 25 000 kroner. Se video fra prisutdelingen og intervju med Terje Olsen under.

Sorprisen2018 from TV BRA on Vimeo.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern