Tenketank på bryggekanten

Nesten hele Nordlandsforskning samlet.
Nesten hele Nordlandsforskning samlet.

Styret ved Nordlandsforskning har vedtatt hovedmål for strategiperioden 2015-2020: "Nordlandsforskning skal være et fremragende forskningsmiljø i Norge og en foretrukket partner i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid". Hvordan skal vi realisere dette?

Ambisiøse mål krever stor grad av målrettethet, entusiasme og motivasjon blant ansatte. Det var nettopp bakgrunnen for å samle alle ansatte på Nordlandsforskning på strategiseminar på Solsiden Brygger på Ballstad i Lofoten.

Med fresk havluft, nydelig lokal mat, hjemlig atmosfære og konstruktive diskusjoner fikk vi et godt utgangpunkt for hvordan vi skal kunne posisjonere oss for å oppnå målet i løpet av neste 5 års periode.

Nå skal alle inntrykk og innspill bearbeides til neste styremøte i juni.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern