Teater som integrering

Foto: Tone Magnussen
Foto: Tone Magnussen

I sin forskning på nye integreringstiltak, havnet Tone Magnussen på teater.

Annenhver onsdag blir Folkets Hus i Bodø fylt med liv, latter og aktivitet. Her møtes beboere på Tverlandet integreringsmottak og skuespillere og instruktører til Forumteater.

– Denne onsdagen starter med at vi alle samler oss i en ring, gjør skulderøvelser og andre fysiske sprell, forteller Tone Magnussen fra Nordlandsforskning. 

"Vi" er i denne sammenhengen asylsøkere fra Eritrea og Syria, ansatte ved Batteriet (et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid), skuespillere fra Bodø ungdomsteater og to forskere fra Cit-egration-prosjektet. Deltakerne blir kjent med hverandre gjennom å uttrykke seg med kroppen, før de går videre til å jobbe sammen i mindre grupper.Forsker Tone Magnussen. Foto: Morten Ovesen

Happy ending
– Temaet denne dagen er grenser, og vi prøver ut ulike grensesituasjoner. Hvor nært vil vi ha andre inn på oss? Hvordan hilser vi på hverandre? Hvordan varierer dette i ulike kulturer? Det hele er kyndig styrt av instruktør Magnus Sørvig, forteller Magnussen.

Etter en kort pause er det klart for et teaterstykke, fremført av de tre skuespillerne Maiken Vembre, Miguel Gutierres og Jan Olav Bårtvedt. Stykket handler om grenser og nærhet i en arbeidssituasjon, inneholder mange dilemma og har en heller tragisk slutt.

– Instruktøren går så i dialog med publikum, og forteller at stykket skal spilles en gang til, men at det nå er opp til publikum å gripe inn og gjøre endringer, forklarer forskeren.

– Publikum er engasjert fra første stund. Roper ut: «Stopp!», foreslår endringer, og tar skuespillernes plass. Diskusjonen er livlig, innspillene mange – og teaterstykket får en heit annen – og langt mer lykkelig slutt.

Følger ulike integreringstiltak
Batteriet Nord-Norge er arrangør av dette tiltaket, på oppdrag fra Flyktningkontoret i Bodø kommune. Målet er å bruke Forumteater som arbeidsform i integrering. Gjennom fysiske og verbale uttrykk blir det lagt vekt på å identifisere og kjenne igjen utfordringer og dilemma, og så prøve ut ulike måter å møte disse situasjonane på.

– Forumteater er en teatermetode utviklet av brasilianske Augusto Boal. Han så virkemidlene i teatret som egnet til å skape endringer i samfunnet, og vektlegger at prosessen med analyse og diskusjon i teateret sitt språk er like viktig som det å finne en klar løsning, sier Magnussen.

– Forum teater er et av mange tiltak vi følger i Cit-egration. Vi er svært opptatt av å utforske hvordan språk og uttrykksformer i teateret kan skape nye rom for møter mellom mennesker med ulik bakgrunn.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern