Tar med PhD-studenter fra hele verden på Hurtigruten

Sammen med Future Earth, Nord universitet og Universitetet i Tromsø tar Nordlandsforskning imot 25 phd-studenter, som fra 27. februar og en uke til ende skal rette tverrfaglig fokus mot marin bærekraft.
PhD-studenter fra hele verden skal reise med hurtigruten og oppleve norsk kystkultur. Foto: Ernst Furuhatt

Nordlandsforskning er vertskap for et internasjonalt PhD-kurs som foregår både til lands og til havs. Og tirsdag inviteres det til Bodø Salmon Center og dialog om marin forsøpling.

Sammen med Future Earth, Nord universitet og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet tar Nordlandsforskning imot 25 PhD-studenter, som fra 27. februar og en uke til ende skal rette tverrfaglig fokus mot marin bærekraft.

- Studentene kommer fra hele verden. Kurset blir lagt hit til Nord-Norge for å oppleve havet i en nordnorsk kontekst, der marin bærekraft har enorm samfunnsmessig betydning, sier Julia Olsen, som selv er PhD-student, men også forsker ved Nordlandsforskning og medlem av arrangørstaben.
 

Forelesninger om bord
Studentene skal utvikle ny kunnskap om de komplekse problemene tilknyttet klimaendringer, marin ressursforvaltning og andre spørsmål som omhandler bevaring, forvaltning og bærekraft i marine økosystemer. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler vil bli tatt i bruk underveis.

- Kurset starter i Bodø, før vi tar hurtigruten til Tromsø, der vi holder til de siste tre dagene, forteller Olsen.

- I tillegg til forelesninger og diskusjoner vil vi også arrangere eventer som er åpne for publikum, opplyser hun
 

Diskuterer plastavfall i havet
Her i Bodø blir det debatt om plastavfall i havet og muligheter for å bekjempe problemet gjennom sirkulær økonomi. Det skjer på Bodø Salmon Center tirsdag 28. februar 18.00.

- Arrangementet foregår på engelsk, men er populærvitenskapelig og man trenger ikke ha doktorgrad i noe som helst for å henge med, lover Olsen.

LES MER OM ARRANGEMENTET HER

LES MER OM HELE KONFERANSEN HER

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern