Tang og tare, tradisjon og innovasjon

Tang som kan brukes til dyrefor.
Tang som kan brukes til dyrefor.

En fortelling om hvordan tang og tare ble brukt som dyrefor i den gamle kystkulturen, og om hvordan tradisjonene kan brukes som inspirasjon for ny forskning og bærekraftig bruk av ressursene.

Filmen er laget i forbindelse med prosjektet "Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep" og er finansiert gjennom BIONÆR ES517469.

Se hele den digitale fortellingen her.

Fortellerstemme og manus: Erika Søfting.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern