Sykt seriøse og stressa

Fra venstre: Cecilie Høj Anvik, Tommy Strøm, Ronny Olsen, Jonas og Camilla.
Fra venstre: Cecilie Høj Anvik, Tommy Strøm, Ronny Olsen, Jonas og Camilla.

Nærmere 40 interesserte tilhørere møtte opp da første Lytring gikk av stabelen i Litteratursalen i Stormen i slutten av mai. Lytring er en ny arena for formidling av forskning, hvor aktuelle temaer tas opp. Refleksjon, ettertanke og nye stemmer er viktige ingredienser.

Generasjon prestasjon var tema på første samling. Seniorforsker Cecilie Høj Anvik fra Nordlandsforskning innledet med resultater og refleksjoner rundt fersk forskning på og med ungdom i sårbare overganger. Men som Anvik sa, er det ungdommene selv som er eksperter på det å være ung.

I dag gjør ungdommene mindre opprør enn tidligere, de er lydige, veltilpassede, hardtarbeidende og skikkelige. De ruser seg mindre, er sunne og aktive, men hvorfor er forskere, media og andre så bekymret for ungdommene? Cecilie Høj Anvik viste til resultater fra en fersk undersøkelse ved videregående skoler i Nordland, for å forklare nærmere.

Utseende og det norske samfunn

- Ungdommene er minst fornøyd med det norske samfunnet og eget utseende. Det er flere psykiske, enn fysiske plager og flere rapporterer om søvnproblemer, mobbing og selvskading, forteller Anvik. Tall fra Ung i Nordland undersøkelsen viser at 3 av 10 har holdt på med selvskading og 1 av 10 har forsøkt å ta sitt eget liv. Jenter rapporterer i større grad enn gutta om ensomhet, søvnproblemer og bekymringer.

- Oppsummert kan vi si at de er sykt seriøse og stressa, sier Anvik.

Anvik snakker om at godt nok er kanskje ikke lenger godt nok, idealene er høye og prestasjonspresset øker og øker. Ungdomslivet er flyttet fra gatehjørnet til ungdomsrommet, og hele det sosiale livet er i lomma på smarttelefonen.

-Norge er et av verdens beste velferdssamfunn og et godt sted å vokse opp: da er det tøft å være tungsinna i lykkeland.

De unge skal bli som foreldrene, bare enda bedre. Generasjonskløfta er på mange måter forsvunnet og mor og datter hører på samme musikk, spiser samme mat og liker de samme klærne.

Senk skuldrene!

- I Ung data undersøkelsen rapporterer ungdommen at de er minst fornøyd med eget utseende og det norske samfunn.  Det er vårt ansvar å gjøre noe med det, understreker Anvik.

- Vi må utvikle verktøy som både foreldre selv tar i bruk og som kan overleveres til de unge for å gjøre dem robuste, slik at de trives med seg selv som akkurat den de er, at de skjønner at normalen er at det går opp og ned i livet og at det kommer til å gå bra med dem og at de er like verdifull, enten de vil bli jurist eller tømrer.

Vi må be dem om å senke skuldrene og ambisjonene innimellom.  Det gjelder også foreldrene. Og at de prøver, seriøst, ikke å ta ungdomslivet for alvorlig, avslutter Anvik.

Ordskifte og dialog

Bård Borch Michaelsen ledet ordskiftet i etterkant av Anviks innledning. To videregåendeelever fra Bodin, Camilla og Jonas i andreklasse og Ronny Olsen og Tommy Strøm fra Elevtjenesten ved samme skole deltok i samtalen, i tillegg til Cecilie Høj Anvik.

- Ungdommene gjør det jo ufattelig bra, men ser det ikke selv, forteller Ronny Olsen. Noe er syt, sier Olsen. Han og Tommy gir råd og følger opp ungdommer som trenger det ved Bodin. Og det er en sammensatt gruppe. - Gi litt mer faen! - Hut deg ut! - Eller ta litt mer tak, viser noe av bredden på rådene de gir.

- Men så er det selvsagt flere med virkelige problemer og kompliserte livssituasjoner som de ikke kan snakke med foreldrene om, forteller Strøm.

- Jeg synes ungdom nå er langt mer reflektert og velformulert enn tidligere.

Både Ronny og Tommy kommer med oppfordring til foreldre om å snakke mer med ungdommene sine, også om de vanskelige tingene.
- Snakk også om hvem de er og ikke bare det som dreier seg om prestasjoner.  Bare det å få høre sin egen stemme kan hjelpe, sier Olsen.

Innspill

På spørsmål om hvorfor det ikke er noe ungdomsopprør i dag, svarer Camilla at det er et opprør, men at opprøret tas mot seg selv.

En oppfordring fra salen var at foreldre måtte slutte med å sammenligne ungdommene sine.
- Ikke spør hva vennene mine har fått på samme prøven!

- Vi trenger å se at også de voksne kan plages, var et annet innspill fra salen.

- Noen i dag har barn som små trofeer, med alt det innebærer… Spør heller om de har vært en god venn i dag, enn om de har prestert på topp i tysk.

 

Lytring fortsetter:

Neste Lytring blir siste torsdag i august. Kommunevalg er ett stikkord for august arrangementet.

Les mer: Ungdataundersøkelsen.

 

 

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern