Styring uten budsjett

Det var tema for artikkelen som Anatoli Bourmistrov fra Handelshøgskolen i Bodø, UiN og Katarina Kaarbøe fra Norges Handelshøgskole vant pris for beste publisering fra Økonomisk forskningsfond.

 

 

Bildetekst: Anatoli Bourmistrov med prisen for beste publisering.

From "comfort" to "strech" zones: A field study of two MNCs applying "Beyond Budgeting" ideas, er tittelen på artikkelen. Bourmistrov holdt en presentasjon for representanter fra Økonomisk forskningsfond om den prisvinnende artikkelen. Det var tydelig at ideen om styring uten budsjett for bedrifter var nye og spennende tanker for de fremmøtte.

 

Prisen ble delt ut av Ken-André Johansen, økonomisjef fra Salten Kraftsamband og styreleder i styret for Økonomisk forskningsfond.

Annerledes styring

Bourmistrov og Kaarbøe har sett på to store norske bedrifter som har gått fra budsjettstyring til styring uten budsjett. De har sett på hva disse bedriftene gjør annerledes og hvordan veien bort fra budsjettene har vært.

I den ene bedriften ble det mer fleksibelt å starte nye prosjekter, uavhengig av tid på året og om det var satt av penger til det. På den måten kunne bedriften være mer proaktiv. Bourmistrov sammenlignet det å styre etter budsjett som å være i en komfortsone, og uten må både bedrift og person "strekke" seg (lengre).

Sette sin egen lønn

Et av eksemplene han dro fram var en bedrift hvor man kunne sette sin egen lønn. Men alle andre måtte vite hva som var lønnen. Gjennomsiktighet i bedriften førte til selvregulering, slik at lønnen ikke ble himmelhøy.

Økonomisk forskningsfond

[beste publisering pris]   Styreleder i ØFF, Johansen overrekker prisen til Bourmistrov.

ØFF er et fond til fremme av næringslivsrettet forskning i Nord-Norge som ble etablert 27. august 1985. Grunnkapitalen er på ca. 8,2 mill. kroner, og er gitt av 34 donatorer innen næringsliv, finansinstitusjoner og kommuner/fylkeskommune. Avkastning av pengene brukes til forskning, og fondet har siden oppstart delt ut omkring 11 millioner kroner til forskning.Fondets formål er å støtte økonomisk forskning, næringslivsrettet økonomisk forskning, kompetansebygging og rekruttering i Nord-Norge, spesielt i tilknytning til Handelshøgskolen i Bodø. Det blir lagt vekt på landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og problemer. 


Adm. direktør ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, er forretningsfører for stiftelsen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern