Stortinget vil ha mer reiselivsforskning

Stortinget behandlet onsdag 31. mai næringskomiteens innstilling til reiselivsmeldingen. Foto: Stortinget
Stortinget behandlet onsdag 31. mai næringskomiteens innstilling til reiselivsmeldingen. Foto: Stortinget

De folkevalgte ønsker eget forskningsprogram for reiselivet, helt i tråd med innspillene fra Nordlandsforskning og Nord universitet.

Nordlandsforskning og Nord universitets høringsinnspill til reiselivsmeldingen ble i stor grad tatt hensyn til, da næringskomiteen presenterte sin innstilling til Stortinget 30. mai.

En samlet næringskomite slår fast at "forskningsbasert kunnskap må ligge til grunn for utviklingen av reiselivet."

Deretter har flertallet i komiteen tatt inn tre forslag forskningsinstitusjonene mener er helt sentrale for videreutvikling av næringen: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener forskningen om reiselivet bør styrkes. Det bør satses på å utvikle en nasjonal strategi for reiselivet, egne forskningsprogram og tilpassede forskningsvirkemidler, samt styrke innovasjonssystemet ved å utvikle kunnskapsformidlingskanaler.»

Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillingen fra næringskomiteen. Dermed har landets nasjonalforsamling kommet med et tydelig signal om at reiselivsforskning skal være et satsingsområde i årene fremover.
 


Iselin Martrander (Nordlandsforskning) og Bjørn Olsen (Nord universitet) var i sitt høringssvar tydelig på at fortsatt reiselivsforskning er avgjørende for næringen. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.


Tydelig bestilling
Rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, er fornøyd med Stortingets vedtak.

– Det er svært gledelig at stortingsflertallet ser og vektlegger forskningens betydning for utviklingen av reiseliv med høy kvalitet, i tråd med høringssvaret fra Nord universitet og Nordlandsforskning, sier Olsen.

– Vi har i fellesskap sterke fagmiljøer på reiselivsfeltet og vil spille en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle fremtidige reiselivsprodukter og -strategier. Stortingsflertallets tydelige bestilling om en mer kunnskapsbasert reiselivspolitikk vil gi oss flere muligheter til dette.

Næringssamarbeid gir relevans
Einar Lier Madsen er leder for det store prosjektet Opplevelser i nord, som de siste åtte årene har drevet forskning på reiseliv, i tett samarbeid med næringen. Han deler Olsens optimisme.

– Dette øker mulighetene til fortsatt å jobbe for og sammen med bedrifter og næringen og hvor resultatene på bedriftssiden er tydelige, sier Lier Madsen.

– Når forskere arbeider sammen med næringen på denne måten øker bruken og relevansen av forskning som kilde til innovasjon som igjen kan øke bedriftenes verdiskaping på sikt.  

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern