Står samlet for ny reiselivsstrategi

Her er bare noen av mange aktører med interesse for reiselivets fremtid. Per Arne Tuftin (Norsk Reiseliv), Einar Lier Madsen (Nordlandforskning), Hanne Østerdal (Nordland fylkeskommune) og Eirik Sivertsen (stortingspolitiker for Arbeiderpartiet).
Her er bare noen av mange aktører med interesse for reiselivets fremtid. Per Arne Tuftin (Norsk Reiseliv), Einar Lier Madsen (Nordlandforskning), Hanne Østerdal (Nordland fylkeskommune) og Eirik Sivertsen (stortingspolitiker for Arbeiderpartiet).

En bred allianse av reiselivsaktører ble enig om å arbeide videre og sammen for å få i gang arbeidet med en nasjonal strategi for reiselivet - Reiseliv 21.

En rekke aktører fra reiseliv og politikk var samlet i Bodø torsdag 23. august for å diskutere oppfølging av reiselivsmeldingen.

Stortingets behandling av meldingen slår fast at «Det bør satses på å utvikle en nasjonal strategi for reiselivet» og ønsker seg også dertilhørende forskningsprogram og innovasjonssystem.

Det var nettopp en slik strategi forsamlingen på seminaret i Bodø ønsket seg. Programmet (PDF, 268KB) ble innledet av fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, og fortsatte med bidrag fra blant andre Norsk Reiseliv, Innovasjon Norge, NHO, LO og flere forskere.

Enig om å samarbeide
– Det er viktig at reiselivet, virkemiddelapparatet og kunnskapsmiljøene står sammen. Vi har nå tatt et første initiativ til å følge opp Stortingets vedtak, sier Einar Lier Madsen, seniorforsker hos Nordlandsforskning, som sammen med Nordland fylkeskommune sto bak torsdagens seminar.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal føre seminarets initiativ videre og jobbe for å få Nærings- og fiskeridepartementet - som er ansvarlig for reiselivsnæringen - til å igangsette arbeidet med å få på plass en nasjonal strategi slik Stortinget har bedt om. Gruppen består foreløpig av deltakere fra Norsk reiseliv, Innovasjon Norge, LO, NHO, representant for bedriftsklynge og Nordlandsforskning.

Tiden for satsing er nå
– Norsk reiseliv er nå i en gylden situasjon, påpekte Per Arne Tuftin, direktør for Norsk Reiseliv, i sitt seminarinnlegg.

– Næringen er i vekst og det er god timing for å satse videre. Behovet for en nasjonal strategi er stort.

Flere av deltakerne på seminaret viste til at andre land har utviklet nasjonale strategier for sitt reiseliv og tjent på det.

– Reiselivet i Norge er nødt til å klatre i verdikjeden. For å klare det kreves økt kompetanse. Det gjør vi gjennom systematisk kunnskapsproduksjon og innovasjon, understreker Lier Madsen.

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern