Søstre forsker sammen

Birgitte (38) er forsker i Trondheim, og Elisabet (49) i Bodø. Nå forsker Ljunggren-søstrene i lag for første gang.

- I denne sammenhengen tenker jeg mer på Birgitte som en veldig dyktig fagperson, analytisk og flink. Men det at vi skal forske i samme prosjekt, har jo også den fordelen at vi får møtt hverandre oftere, sier Elisabet Ljunggren.
- Jeg gleder meg til dette. Jeg vet jo en del om hva Elisabet jobber med, men nå får jeg mer innsikt i det, sier Birgitte, som tror at det er nokså sjelden at forskersøsken jobber sammen.

Ny erfaring

- Det blir spennende, jeg kommer til å lære mye. Elisabet er jo eldre og mer erfaren enn meg, legger hun til og regner med at hun skal klare å innordne seg storesøsteren – også i jobbsammenheng…
-   Vi får vel prøve å holde det på et profesjonelt plan hvis vi blir uenige, smiler hun.
Sammen med andre forskere fra Handelshøgskolen i Bodø,  Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og NORUT Alta har de nå hatt sitt første jobbmøte i Bodø for å gå i gang med prosjektet Kjønn og innovasjon i Norge.

Sosiolog og økonom

Elisabet er bedriftsøkonom og seniorforsker i Nordlandsforskning. Birgitte er sosiolog og seniorforsker på TFoU i Trondheim. De har altså helt ulik faglig bakgrunn, men har begge forsket på kjønn og likestilling. Birgitte har jobbet mye med dokumentanalyse som er sentralt i prosjektet.
Målet er mer kunnskap og forståelse av hvilken rolle kjønn har i innovasjon. Denne kunnskapen skal gjøre det lettere å nå kvinner i innovasjonsprogram.

Hvor er kvinnene?

F.v. Elisabet Ljunggren,  Trine Kvidal, Margrete Haugum, Birgitte Ljunggren og Gry Agnete Alsos på møte hos  Nordlandsforskning for å starte prosjektet.

- Det er en kjensgjerning at visse bransjer blir ansett som innovative. Og dette er typiske mannsbransjer. Det er et uttalt mål for VRI å få flere kvinner inn i innovasjonsprosjektene. Ett av målene for dette forskningsprosjektet er å få de som jobber med VRI til å være reflektert omkring kjønn og innovasjon, og altså at deltakelsen i prosjektene blir mer likestilt, sier Elisabet Ljunggren. Hun leder prosjektet som går over tre år og er finansiert av Forskningsrådet.

Forskerne tar utgangspunkt i VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Dette er et av største innovasjonsvirkemidlene som Forskningsrådet har.  I 2009 var 65 prosent av VRI-prosjektene i mannsdominerte bransjer, bare ni prosent i kvinnedominerte bransjer.

Foruten Birgitte og Elisabet Ljunggren er disse med:
Gry Agnete Alsos, Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Trine Kvidal, NORUT Alta.

Dette skal de gjøre:

  • telle opp antallet menn og kvinner i forsknings- og samhandlingsprosjekt i VRI, fra 2007 til 2017.
  • Har fordelingen endret seg på disse årene?
  • undersøke beskrivelser av innovasjon i VRI, og spesielt hvordan man skriver om kjønn i forbindelse med innovasjon
  • med utgangspunkt i beskrivelsene se på VRIs policy og hvordan man prøver å styre slik at det blir mer likestilling i VRI-prosjekter
  • work shop på årlige VRI-samlinger, med presentasjon av forskning og diskusjon omkring kjønn og innovasjon

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern