Snakket reiselivsforskning med departementet

Seniorforsker Einar Lier Madsen, her fra sluttkonferansen til Opplevelser i nord. Foto: Thoralf Fagertun
Seniorforsker Einar Lier Madsen, her fra sluttkonferansen til Opplevelser i nord. Foto: Thoralf Fagertun

– Det er ikke et spørsmål om reiselivsnæringa trenger forskning, men hva slags forskning den trenger.

Dette var budskapet når reiselivsnæringa og reiselivsforskere – representert ved Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv og Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning - møtte nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere forskningsstrategi for reiselivet.

Temaet har lenge opptatt både reiselivsforskere og reiselivsnæringen.

– For å ta del i utviklingen og sikre arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge er det avgjørende at næringen videreutvikler sin egen kunnskapsplattform og styrker sin innovasjonsevne, sier Lier Madsen.

Reiselivsforskeren peker på at andre vellykkede næringer – som olje og havbruk – har dratt nytte av egne, øremerkede forsknings- og innovasjonsstrategier.

Ny strategi på gang
Timingen for møtet var god. Regjeringen er i ferd med å legge en strategi for kultur og reiseliv, med mål om å utvikle Norge som kulturdestinasjon. I tillegg gjennomfører nærings- og fiskeridepartementet en gjennomgang av virkemidlene sine.

– Jeg opplevde møtet som veldig positivt. Departementet er svært interessert i innspill akkurat nå og de ulike prosessene som foregår aktualiserer spørsmålet om forskning og innovasjon, sier Lier Madsen.

Seniorforskeren ledet det åtteårige forskningsprosjektet «Opplevelser i nord». Prosjektet har gitt deltakerne viktig kompetanse som beslutningstakerne har respekt for og vet å lytte til.

– Vårt budskap er at behovet for en samlende strategi forreiselivsnæringa er presserende, understreker Lier Madsen.

Øynene opp for behovet
Sensommeren 2017 møttes en bredt sammensatt forsamling på Skagen hotell i Bodø og ble enig om å jobbe videre for en nasjonal forskningsstrategi for reiselivet. Siden den gang har flere instanser fått øynene opp for ideen.

– Viktigheten av forskningsbasert kunnskap i utviklingen av reiselivet understrekes både av regjeringen og Stortinget, sier Lier Madsen.

Det regjeringsnedsatte «Samarbeidsråd for kultur og reiseliv» foreslår i sin første innspillsrapport fra august i fjor å: «Opprette brukerstyrt sektorprogram i Norges Forskningsråd, for å investere i forskningsbasert næringsutvikling med virksomheter innen kulturturisme.»

– At departementet ønsket å møte oss, tolker jeg som et tegn på at de også har sett behovet for en slik strategi, også for andre områder innen reiseliv enn kultur, sier Lier Madsen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern