Snakker om endringer i reinnæringa

Camilla Risvoll har forsket på reinnæringa, og blant annet fulgt flyttinga fra Fauske til Mistfjorden.
Camilla Risvoll har forsket på reinnæringa, og blant annet fulgt den årlige flyttinga fra Fauske til Sjunkfjorden. Foto: Thoralf Fagertun

Vår forsker Camilla Risvoll snakker om reindrift i endring, i Stormen.

Arrangementet finner sted mandag 28. august 17.00 og foregår både på Fram kino og i litteratursalen i Stormen.

Først vises Arvid Larsens film om reindriftsfamilien Pavall. Fotografen fulgte familien i flere år, gjennom alle årstider. Resultatet ble en spektakulær film på innsiden av en lite kjent næring.

Camilla Risvoll har også fulgt Pavall-familien gjennom sin forskning.

– Jeg skal snakke om hvordan ulike endringsprosesser som klimaendringer, økt rovdyrpress i utmarka og ulike menneskelige inngrep påvirker reinnæringa, og i tillegg har en forsterkende effekt – som gir store utfordringer for dagens beitedrift i Nordland, sier Risvoll.

Risvolls innlegg holdes etter filmen, men i forkant av en debatt som er en del av Nordland Bonde-& Småbrukarlag og Nordland Reindriftsamers Fylkeslag sitt valgarrangement: "Beitenæringa i Nordland. Liv laga?"

Les mer om arrangementet her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern