Skal forske på fosterhjem og rekruttering

Forskerne Bent-Cato Hustad og Clara Luckner Strømsvik skal finne ut hvilke strategier som bidrar til rekruttering av flere fosterhjem og de best egnede fosterforeldrene til fosterbarnas behov. Nordlandsforskning fikk forskningsoppdraget fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i sterk konkurranse fra andre forskningsinstitutt.

Forskerne vil se på tidligere forskning på feltet, vurdere informasjonskampanjer som har vært gjennomført og vil tilslutt komme med en anbefaling til rekrutteringsstrategi og hvilke skritt som bør tas i arbeidet med å få flere fosterhjem.

Etter sommeren starter prosjektet som har en varighet på tre år.

Viktig arbeid

- Dette er et svært interessant prosjekt og et viktig arbeid. Vi ønsker å identifisere "de gode" fosterforeldrene, og bidra til bedre rekruttering, forklarer Clara Luckner Strømsvik.

Samarbeid med 15 kommuner

15 kommuner fordelt over hele landet skal jobbe tett sammen med forskerne. Slik at de i samarbeid skal utvikle nye strategier for å finne flere og gode fosterforeldre. Strategiene skal så testes og evalueres.

Det er ti dagers klagefrist på prosjekttildelingen og endelig kontrakten blir tidligst underskrevet i uke 34.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern