Sjøuhyrene kommer!

Foto: Martin Brent
Plastavfall kan være skummelt nok. Illustrasjonsfoto: Martin Brent

Under Forskningsdagene setter vi fokus på vår forskning på marin forsøpling. Det gjør vi på en helt ny måte.

Nordlandsforskning er i ferd med å bli en viktig aktør innenfor forskning på marint avfall. Det ønsker vi å markere under årets Forskningsdager og har derfor tatt initativ til arrangementet "Sjøuhyrene kommer!", som fokuserer på nettopp problemet marint avfall.

Bodø sportsdykkerklubb henter opp søppel fra havna i Bodø og plasserer den utenfor Stormen bibliotek. Der skal Ramsalten Våtmarkssenter ha et opplegg for folk, som kan lære om og bli kvitt avfallet på en forsvarlig måte, sier Thoralf Fagertun, kommunikasjonsrådgiver ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning har forskere til stede som informerer om problematikken rundt marint avfall både lokalt, regionalt og globalt. Vi kommer også til å fortelle om våre forskningsprosjekter, blant annet REMAFISK, som omhandler nettopp Bodø havn og løsninger for å bli kvitt avfallet i havna.

Og hvis du lurer, sjøuhyrene det henvises til er plastavfallet som ødelegger livet i havet og generelt oppfører seg nokså monstrøst.

Les mer om arrangementet her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern