Seminar om bærekraftig cruiseturisme

Illustrasjonsfoto av cruiseskip

Den 23. november arrangerte Nordlandsforskning og Vestlandsforsking et halvdagsseminar om bærekraftig cruiseturisme. Seminardeltagerne, som kom fra forvaltning, politikk, næringsliv og forskning, fikk presentert et bredt spekter av perspektiver.

Av: Bjørn Vidar Vangelsten

Det ble lagt fram tall som viser at cruise har cirka tre ganger så høy energiintensitet som et gjennomsnittlig turistprodukt og at den tyske naturvernorganisasjonen Nature and Biodiversity Conservation Union i 2011 kåret cruisenæringen til årets "Dinosaur of the Year" pga miljøbelastningen. I seminaret ble det derfor lagt vekt på hvordan næringen kan utvikles bærekraftig både når det gjelder å ivareta naturgrunnlag, skape verdier og bidra til gode lokalsamfunn.

Deltakerne fikk presentert hvordan FN sine bærekraftsmål kan fokuseres og operasjonaliseres for å styrke bærekraft i cruiseturismen. Næringen selv forsøker å balansere vekst og bærekraft, illustrert gjennom presentasjonen av Bodø sine planer for årene som kommer. Vi fikk presentert forskning som så på konkurransesituasjonen for havner og destinasjonsutviklere i møtet med globale rederier. Et viktig tema i den forbindelse er lokalt og regionalt samarbeid, og at lokale og regionale aktører sikrer at de sitter med hånden på rattet i utviklingen.

For å fremme en bærekraftig cruiseturisme som skaper verdier og bygger gode lokalsamfunn kan man ønske seg små skip med betalingssterke gjester, hvor destinasjonsutviklerne fokuserer på opplevelse som driver. Besøksforvaltning og bevaring av fellesgoder er sentrale temaer for å sikre god lokal infrastruktur og at naturverdiene skal ivaretas. Det ble stilt spørsmålet om vi skal tørre å ta oss betalt for fellesgodene. Avslutningsvis ble de større perspektivene reist. Hvor alvorlig tas egentlig klimautfordringen av reiselivsnæringen, og hva er egentlig konsekvensen for reiselivsnæringen hvis internasjonalt klimapolitikk medfører reduksjoner i flyturisme? Kan det bli en total «game changer»? Hvordan skal vi planlegge med den usikkerheten som råder?

Seminaret bød på interessante diskusjoner med mange spørsmål og noen svar. Se lenker til presentasjoner til høyre.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern