Reiselivet under lupen

Nordlandsforskning har flere store og små prosjekter som handler om ulike sider ved reiseliv. Kulturturisme, opplevelsesbasert turisme, innovasjon i reiseliv, utvikling av mat og reiseliv og IKT i reiselivsnæringa. Det er bare noen av områdene som forskerne ser på.

Les mer på prosjekt-/senter-sidene: opplevelser i nord og novadis

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern