Prosjektcontroller på plass

Tor Kristensen ved Nordlandsforsknings lokaler.
Tor Kristensen ved Nordlandsforsknings lokaler.

I midten av september hadde Tor Kristensen sin første arbeidsdag ved Nordlandsforskning. Han er økonom, med bakgrunn fra finansverden og med et øye for prosjektstyring og er instituttets nye prosjektcontroller.

Og det er nettopp prosjektstyring som Kristensen forklarer som er blant en prosjektcontrollers oppgaver.

- Jeg vil bidra med prosjektstyring, mens prosjektlederne selvsagt skal fortsette med prosjektledelse. Jeg vil blant annet hjelpe med både prosjektsøknader, prosjektøkonomi og instituttets økonomi.

Kristensen vil videre etablere og lede et prosjektlederforum, for å videreutvikle og styrke prosjektlederrollen.

Fra finans til forskning

Tor Kristensen kommer fra finansverden, og selv om mye er forskjellig er også mye likt forteller han.

- I begge bransjene bruker man analyser for å ta beslutninger. Og det handler mye om samfunnsøkonomiske analyser og prosjektorganisering.

Fra Trondheim til Bodø

Hva er det beste med å flytte fra Trondheim til Bodø?

- Det aller beste er selvsagt å få bo sammen med dama igjen. Og så er jeg utrolig fornøyd med jobben ved Nordlandsforskning og å få jobbe i en kunnskapsbedrift med så mange flinke folk både i administrasjonen og i forskerstaben.

Som et tredje gode ved Bodø nevner Tor naturen, og han er glad i å gå på tur i fjellet. Han har allerede rukket å dra på havfiske og dra i land middagen selv. Kristensen er opprinnelig fra Stryn, hører helst på metal-musikk og ser fram til både arbeidslivet og fritidslivet i Bodø.

Satser på prosjektstyring

- En styrking av Nordlandsforskning innen områdene økonomi og prosjektstyring har vært et ønske fra min side helt siden jeg startet i 2014. Forskningsprosjekter er kjernevirksomheten og inntektskilden til instituttet. En god kobling mellom dyktige fagfolk, god prosjektledelse og profesjonell prosjektstyring er avgjørende for å sikre nye oppdrag og levere god kvalitet i forhold til avtalt fremdrift, understreker Iselin Marstrander, administrerende direktør ved Nordlandsforskning.

- Å få Tor på plass i høst har vi sett frem til alle sammen og skal gjøre det vi kan for å få ham til å trives både faglig og sosialt, sier Marstrander, som også nevner at Tor allerede er valgt inn i årets julebordkomité…

Tor Kristensen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern