Presenterte marint avfall-forskning i Rotterdam

Arbeidsmøtet fant sted på gigantiske Rotterdam Ahoy. Foto: Privat
Arbeidsmøtet fant sted på gigantiske Rotterdam Ahoy. Foto: Privat

Miljøforsker Julia Olsen ble invitert til Rotterdam for å presentere vår forskning på marint avfall. Der traff hun likesinnede.

– Dette var veldig nyttig for prosjektene. Jeg har knyttet kontakt med mange andre som sliter med de samme utfordringene når det kommer til marint avfall, forteller Olsen.  

Det var Ospar-kommisjonen som inviterte Nordlandsforskning for å snakke om de to prosjektene REMAFISK og RE-D-USE.

Ospar er konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet. Navnet er en kombinasjon av Oslo og Paris, med bakgrunn i Oslo-avtalen om dumping i sjøen og Paris-konvensjon om landbaserte kilder for marin forurensing.

– Ospar er en av de viktigste institusjonene som finnes for å iverksette handling på tvers av land. Vi er derfor optimistiske med tanke på at kunnskapen vi nå innhenter vil omsettes til politikk, sier Ingrid Bay-Larsen, som leder miljøgruppa på Nordlandsforskning.

Mål om betydelig reduksjon
Olsen delttok på et arbeidsmøte om hvordan man skal håndtere avfall i fiskerisektoren. Involverte land er Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia, samt EU.

Ospar har som mål å oppnå en betydelig reduksjon av marint avfall i det nordøstlige Atlanterhavet. En stor del av marint avfall kommer fra fiskerinæringen og derfor kom både forskere, havnevesen, fiskebåteiere og andre representanter fra fiskeindustrien til Rotterdam denne dagen. Formålet var å finne og presentere nye og bedre måter for å redusere og håndtere avfall fra fiskerinæringen.

Olsen gikk på podiet for å presentere prosjektene REMAFISK og RE-D-USE, som blant annet skal utvikle løsninger for å håndtere avfall i havner, blant annet Bodø havn.

Deler kunnskap og erfaringer
For Nordlandsforskning og Olsen er det gunstig å treffe andre forskere, og folk fra næring og forvaltning, som jobber med samme tematikk.

– Vi snakket sammen, diskuterte og prøvde å finne veien videre. Å etablere et internasjonalt kontaktnett som kan drive med kunnskapsutveksling, er veldig nyttig for prosjektene våre, understreker Olsen.

Les mer om vår forskning på marint avfall

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern