Presenterer forskning live på nett

Sølvi Solvoll deler forskningsresultater med reiselivsgründere i direkte møte på nettet.
Forsker Sølvi Solvoll arrangerer webinar for reiselivsgründere. Foto: Thoralf Fagertun

Sølvi Solvoll deler forskningsresultater med reiselivsgründere i direkte møte på nettet.

Konseptet kalles «webinar» - altså en sammenslåing av ordene web og seminar, og er en online presentasjon. Det Solvoll har på hjertet er svært matnyttig for nyoppstartede reiselivsbedrifter og inngangsbilletten er en spørreundersøkelse.

- Vi er i gang med en spørreundersøkelse som er sendt ut til over 2000 reiselivsbedrifter som har startet opp de siste tre årene, forteller Solvoll.

- Vi ønsker å kartlegge hvordan beslutninger i oppstartsprosessen tas, litt om aktiviteter som gjennomføres og litt om hva som motiverer gründere.

Gir grunnlag for rådgivning
Nordlandsforskning og Nord universitet har allerede undersøkt oppstartsbedrifter i andre næringer og vil se om gründere i reiselivs- og opplevelsesnæringen skiller seg fra disse. Kunnskap om temaet er viktig for å kunne gi gode råd til hvordan støtteapparat og utdanning best skal kunne tilrettelegge for gründere i disse næringene i Norge.

- Som takk for hjelpen inviterer vi dem som ønsker på et webinar hvor både resultatene fra undersøkelsen og annen ny forskning på temaet presenteres. Det vil bli lagt på å presentere forskningen på en slik måte at det er enkelt å relatere det til sin egen praksis, understreker Solvoll.

Gjensidig nytte
Webinaret, som vil finne sted i mai, består av en 20 minutters presentasjon fra Solvoll. Deretter får deltakerne mulighet til å stille spørsmål.

- Erfaring fra de siste årene viser at næringen kan dra nytte av forskning. Samtidig er vi avhengig av tilbakemelding fra næringen for at forskningen skal være nyttig. I løpet av de siste årene er det utviklet et godt og fruktbart samarbeid mellom forskere, næringen og beslutningstakere, sier forskeren.

Undersøkelsen er en del av forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Dersom du har startet en bedrift i reiselivsnæringen i løpet av de siste tre årene og har lyst å delta på undersøkelsen, kan du følge denne lenken.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern