Elever deltar i forskningsprosjekt

Elever fra Bodø videregående skole besøkte Nordlandsforskning for å lære om klimaforskning. Foto: Thoralf Fagertun
Elever fra Bodø videregående skole besøkte Nordlandsforskning for å lære om klimaforskning. Foto: Thoralf Fagertun

Elever fra Bodø videregående skole deltar i forskningsprosjekt om klimaendringer.

Nordlandsforskning var nylig vertskap for 12 elever fra Bodø videregående skole. Elevene hørte seniorforsker Grete Hovelsrud fortelle om Forskningsråd-fiansierte prosjektet PITCH, som undersøker forutsetninger for omstilling i primærnæringene.

- Det er viktig for oss å involvere skoleelever. De er fremtiden, det er viktig å gjøre dem bevisst, interessert og nysgjerrige, understreker Hovelsrud.

- Gjennom dette prosjektet får de se hvordan samfunnet påvirkes av klimaendringer og hvordan primærnæringene omstiller seg som følge av klimaendringer. Forhåpentligvis vil noen av dem ønske å bli forskere, vi trenger deres perspektiver i fremtiden.

Lærer Håvard Berg benytter kunnskap fra Nordlandsforsknings prosjekter i undervisningen, og er overbevist om at kontakten mellom forskningsmiljø og elever er gunstig for begge parter.

- Det er viktig at klimaforskningen når ut til samfunnet. Det hjelper elevene til å forstå klimautfordringene bedre. Elevene vil i etterkant få fordype seg videre i noen av de temaene som de ble introdusert til i løpet av dagen og blant annet få trening i å formulere et forskningsspørsmål, forteller Berg, som inkluderer forskningsperspektivet i fagene geografi, og filosofi og etikk.

- Jeg er veldig tilhenger av å forlate klasserommet, få hørt andre stemmer og se ulike steder, sier læreren, som denne dagen tok elevene med både til Fylkesmannens landbruksavdeling, Bodøs nye fjernvarmeanlegg og Mørkvedbukta, der havsalat sto på menyen.   


Lea Nerhus Lewin (t.v.) og  og Victoria Hansine Jamtli (t.h.) fikk møte gründer Daniel Fonn Aluwini, som har store ambisjoner for sin havsalatproduksjon. Foto: Håvard Berg 

Avgangselevene Vegard H. Solbakk og Thomas Bentsen fulgte godt med på Hovelsruds forelesning.

- Klimaendringer er selvfølgelig et viktig tema. Jeg har egentlig ikke noe annet valg enn å bry meg og hjelpe til for å endre den utviklingen vi har i dag, mener Solbakk.

- Dette var en mulighet til å få vite mer utdypende om ting man kanskje ikke visste så mye om fra før. En spennende mulighet, synes jeg, sier Bentsen.

LES MER OM PITCH HER

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern