OTTAR-utgivelse med tilknytning til ARCTICCHALLENGE

Ottar
Ottar

Prosjektleder Brigt Dale ble tidlig i 2015 invitert til å være nummerredaktør for det tradisjonsrike tidsskriftet OTTAR, utgitt av Tromsø museum/ Universitetet i Tromsø, og i september 2015 kom OTTAR 4/2015 ut, titulert ”Nord-Norge etter oljen: fornyet eller forlatt?”.

I alt 11 forskere fra flere fagdisipliner bidrar i utgaven, som er ment som et bidrag til den brede debatten om Nord-Norges framtid – en framtid som i all hovedsak ubønnhørlig vil finne sted i tiden etter oljen. Felles for bidragene er en ambisjon om å synliggjøre Nord-Norges spesielle posisjon som en region som er relativt uavhengig av petroleumsbransjen, og der andre næringer dominerer. I en tid der oljebransjens framtid diskuteres er det vår oppfatning at dette bidraget er viktig for å synliggjøre betydningen av en mangfoldig og bred tilnærming til en bærekraftig framtidsutvikling i nord.

På OTTARs hjemmeside kan man lese gratis Dales introduksjon til nummeret, samt en artikkel.

I forbindelse med utgivelsen arrangerte Nordlandsforskning og Universitetet en Lytring i Stormen; et referat fra dette arrangementet kan leses her.

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern