Ønsker dine innspill for et bedre Bodø

Dine innspill kan forme fremtidens Bodø. Foto: Ernst Furuhatt /nordnorge.com
Dine innspill kan forme fremtidens Bodø. Foto: Ernst Furuhatt /nordnorge.com

15. mai blir det workshop om det gode liv i Bodø og dine innspill er ønsket.

– Vi inviterer alle som kan tenkes å ha en mening eller et innspill om hva utfordringene er for å leve et godt liv i Bodø i dag og hvordan vi kan løse dem, sier Aase Kristine Lundberg, seniorforsker ved Nordlandsforskning. 

– Innspillene blir tatt med inn i Bodø kommunes arbeid for å gjøre Bodø til en bedre by å bo i, forteller Lundberg. 

I bytte for innspillet får du gratis lunsj og blir en del av forskningsprosjektet  "Bærekraft og livskvalitet i den grønne byen". I dette prosjektet skal forskerne tilpasse og teste ut en metodikk for å styrke livskvalitet og innbyggermedvirkning i byutvikling.

Hovedmålet er å gjøre medvirkning så reell som mulig, slik at dette kan danne grunnlag for en grønn bypolitikk i små og mellomstore byer i nord. 

– Borgermedvirkning er avgjørende for å skape mangfoldige, attraktive, innovative og bærekraftige byer, understreker Lundberg. 

– Å skape gode arenaer for medvirkning er et grunnleggende premiss for et velfungerende demokrati.


Seniorforsker Aase Kristine Lundberg. Foto: Karoline O. A. Pettersen


Workshop 15. mai

STED: Folkets Hus, Prisens gate 115, Bodø
PÅMELDING OG INFORMASJON: Amsale Temesgen, 913 69 947 / amsale.k.temesgen@nord.no
PÅMELDINGSFRIST: Mandag 13. mai 12:00

08:30 Velkommen. Folkehelsekoordinator Gøran Raade- Andersen , Bodø kommune.

08:40 Om workshopen og opplegg for dagen. Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning og Amsale Temesgen, Nord universitet.

09:00 Workshop del 1: Gruppearbeid Livskvalitet – hva er vår utopi? Fasilitert av Amsale Temesgen og Aase Kristine Lundberg

11:30 Lunsj

13:00 Om del 2 av workshopen. Strategier for å bedre livskvalitet.

13:15 Workshop del 2: Gruppearbeid.

14:15 Workshop del 3: Felles diskusjon. Fasilitert av Amsale Temesgen og Aase Kristine Lundberg

15:45 Avslutning

Arrangementet er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordlandsforskning og Bodø ByLab.  

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern