Økt velstand i Nordland, men sosiale forskjeller

Foto av forskerne, fra venstre: Hege Gjertsen, Trond Bliksvær og Ingrid Fylling
Fra venstre: Hege Gjertsen, Trond Bliksvær og Ingrid Fylling.

Sist vår spurte forskere fra Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland 3090 nordlendinger om ulike levekårsfaktorer som arbeid, økonomi og helse, og også om hvor fornøyd de er med ulike deler av livet sitt. Velstanden øker fra sist undersøkelse i 2001, og det er særlig de eldste som er mest fornøyde med livet.

- Resultatene i 2001 ga oss grunn til bekymring for de eldre, ensomme kvinnene med lav inntekt og eldre menn uten nære venner og lite kontakt med familien. Alle disse rapporterer å ha det bedre i 2014. Menn over 60 år har nære venner og mer kontakt med familien og både menn og kvinner har fått bedre økonomi, sier prosjektleder Ingrid Fylling.

- Det er i den eldste aldersgruppen at velstanden har økt mest. Nordlendingene sier de har fått det bedre økonomisk, er mer fornøyd med utdanningen sin, men har fått et dårligere forhold til naboer og er mindre sammen med venner, forklarer Trond Bliksvær.

Sosialhjelp

De yngste og da særlig de unge kvinnene er mest utsatt økonomisk, og når det gjelder psykisk helse og ensomhet. En femtedel av kvinnene mellom 16-24 år har mottatt sosialhjelp, mens bare 4 % av mennene i samme aldersgruppe har mottatt sosialhjelp.

Bedre helse

- Det er en større andel i Nordland som beskriver helsen sin som god, enn i resten av landet. Flere (41 %) beskriver helsen sin som god mot 35 % i 2001, sier Hege Gjertsen som har skrevet om helse og omsorg i rapporten.

Lavere utdanning enn resten av landet

Forskerne skriver at utdanningsnivået har økt fra 2001, men ligger fortsatt langt bak landet som helhet akkurat som i 2001. Nordlendingene har ikke tatt igjen forspranget. Det er 20 % flere kvinner enn menn som har høgskole-/universitetsutdanning.

Nordland fylkeskommune

Torsdag 24. oktober ble rapporten og resultatene lagt fram for folkehelsekoordinatorer i Nordland.
Det er Ingrid Fylling (UiN), Trond Bliksvær (NF), Hege Gjertsen (NF) og Kristine Lundhaug (UiN) som har skrevet rapporten på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern