Økende skipstrafikk i Arktis

World Marine University
World Marine University

Smelting av sjøis, en rask og kommersiell utvikling, tilgang til flere ressurser og utvikling av turistnæring resulterer i økende skipstrafikk i Arktis. Disse problemstillingene blir tema for doktorgraden til Julia Olsen, som sammen med Grete K. Hovelsrud presenterte sine ideer på en konferanse om shipping i Arktis.

- Selv om bruk av arktiske sjøruter (Nordøstpassasjen NWP) kan gi økonomiske fordeler ligger det også en del utfordringer i bruken av disse områdene. Uforutsigbare is- og værforhold, manglende infrastruktur og begrenset tilgang til kommunikasjons- og redningstjenester er noen utfordringer, sier Julia Olsen.

Kystsamfunn

Hvis ulykken er ute vil det få konsekvenser både for kystsamfunn og for miljøet. I tillegg vil økt aktivitet i disse farvannene få konsekvenser for lokalsamfunnene. Dette vil bli undersøkt av Julia Olsen når hun begynner på sin doktorgrad i 2016.

Julia Olsen og Grete K. Hovelsrud presenterte ideene til prosjektet på konferansen om arktisk skipsfart – ShipArc 2015: “Safe and Sustainable Shipping in a Changing Arctic Environment”. Tittel på presentasjonen var “Arctic maritime activities in changing climatic and market conditions: Impacts on local community security and adaptation”.

Konferanse i Malmø

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom International Maritime Organization (IMO), World Maritime University (WMU) og Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). Konferansen fant sted 25.-27. august i Malmø, Sverige.

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern