Ny utgave av Nordisk välfärdsforskning

forside

Nå lanseres en ny utgave av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning.

Temaet for denne utgaven er brukermedvirkning og velferdstjenester. Innholdet består av fem vitenskapelige artikler som alle belyser ulike sider ved medvirkning, styring og profesjonsinteresser med bakgrunn i empiri fra de nordiske landene.

Tidsskriftets redaktør er Terje Olsen, som er seniorforsker ved Nordlandsforskning.

– Jeg har hatt gleden av å redigere denne utgaven i samarbeid med professor Snæfríður Þóra Egilson ved Islands universitet og professor Betina Dybbroe ved Roskilde universitet, sier Olsen, som kan by på et tidsskrift med fokus på brukermedvirkning. 

– Det er vanskelig å se for seg noen av de velferdspolitiske reformene i de nordiske landene i nyere tid, uten et element av brukermedvirkning på en eller annen måte, sier han.

– Det handler blant annet om makt og styring, legitimitet, demokrati og den enkeltes muligheter til å påvirke. Vi er veldig stolte av å kunne presentere fem så gode artikler på dette viktige område.Seniorforsker Terje Olsen. Foto: Morten Ovesen

Poenggivende
– En annen sak som også bør nevnes, er publiseringspoeng. Da vi etablerte tidsskriftet i 2016 var det et mål å bli akkreditert som akademisk poenggivende for alle de nordiske landene. Dette er viktig for at vi skal være interessant tidsskrift for forskere å publisere i, forklarer Olsen. 

– Dette har falt på plass litt etter hvert, og for to uker siden fikk vi endelig beskjed om at Danmark, som det siste av de nordiske landene, også har gitt oss poenginnplassering, avslører redaktøren fornøyd. 

Nordisk välfärdsforskning (på engelsk Nordic Welfare Research) publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn. Tidsskriftet utgis to ganger i året og inneholder fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Alle utgaver er gratis tilgjengelig. Det er ingen innsendings- eller publiseringsavgifter. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research gis ut av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern