Ny doktor ved Nordlandsforskning

Doktor Vestrum
Ny doktor Vestrum, med stolt direktør til venstre.

Ingebjørg Vestrum forsvarte 13. mai sin doktorgradsavhandling innen entreprenørskap.

Ingebjørg Vestrum forsvarte sin doktorgradsavhandling "The Resource Mobiliation Process of Community Ventures" 13. mai. Hun har forsket på hvordan ildsjeler i tre lokalsamfunn får mobilisert bygda til å starte musikkfestivaler.

-  Vi er stolte og glade når vi nå har fått en ny doktor i staben. Å løfte kompetansen er en viktig strategisk satsing for oss. Det gir tyngde når vi skal levere tilbud til oppdragsgivere, sier NF-direktør Iselin Marstrander.

Vestrum har tatt utgangspunkt i tre musikkfestivaler i Norge i sin studie av hvordan ildsjeler lykkes i å mobilisere lokalsamfunnet til et prosjekt som positivt for bygda.  Hun viser hvordan initiativtakerne må spille på lag med lokalsamfunnet hvis de skal lykke i å skape fellesverdier for bygda.

Les mer om Vestrums avhandling: Disputerer om festivaler

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Sarah Jack, Lancaster University, professor Joakim Wincent, Luleå University of Technology og førsteamanuensis Espen Isaksen, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern