Nordlandsforskning søker forskningsleder næring

Vi søker en engasjert leder til å løfte vår næringsforskning inn i fremtiden. Illustrasjon: Bodø kommune
Vi søker en engasjert leder til å løfte vår næringsforskning inn i fremtiden. Illustrasjon: Bodø kommune

Vi er på jakt etter en dyktig forskningsleder til Næringsgruppen som vil være med å utvikle og forsterke forskningsinstituttet som et fremragende forskningsmiljø innen entreprenørskap og innovasjon.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 45 ansatte. Vi har hovedkontoret i Bodø, og avdelingskontorer sentralt i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Nordlandsforskning har dyktige forskere som er organisert i tre forskningsgrupper (Velferd, Miljø, Næring) som har spisskompetanse på flere områder, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer.

VI SØKER OGSÅ FORSKERE TIL ALLE VÅRE TRE FORSKNINGSGRUPPER

Vi er lokalisert i en region preget av vekst, optimisme og høye ambisjoner, spennende utviklingsprosjekter og stort behov for forretningsutvikling. Sammen med Nord universitetet er Nordlandsforskning landets fremste forskningsmiljø på entreprenørskap og innovasjon. Denne posisjonen ønsker vi å befeste.

Næringsgruppen består av 11 forskere med faglig interessefelt på områdene entreprenørskap og innovasjon, evaluering av næringspolitiske virkemidler, bedriftsutvikling, regional utvikling, næringsklynger, regionale innovasjonssystemer, opplevelsesbasert reiseliv, landbruk-, industri-, energi- og mineralnæringer. Det er tett samarbeid med de to andre forskningsgruppene.

Stillingen som forskningsleder kombinerer oppgaver innen ledelse (50 %) og egen forskning (50 %). Vi søker etter deg som vil videreutvikle vår prosjektportefølje og spisskompetanse innen entreprenørskap og innovasjon, og lede instituttets strategiske satsing på fremragende forskning innen dette feltet.  

Forskningsleder inngår i instituttets ledergruppe og har blant sine viktigste arbeidsoppgaver:

  • Følge opp vedtatt strategi på instituttet, og lede det strategiske arbeidet i forskningsgruppen Næring med fokus på å utvikle satsningen innen entreprenørskap og innovasjon
  • Etablere og stimulere til forskningssamarbeid og nettverk nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle prosjekter med næringsliv og offentlige utviklingsaktører regionalt og nasjonalt 
  • Koordinere arbeidet i forskningsgruppen, inkludert ressursfordeling, kvalitetssystemer og dialog med oppdragsgivere, kunder og leverandører
  • Personalansvar og rekruttering

 

Du bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse og forskningsfaglig interesse for Næringsgruppens kompetanseområder. Erfaring og interesse for oppdragsforskning og ledelse vektlegges. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig og ha evne til å etablere og vedlikeholde nettverk. Et godt strategisk blikk, engasjement og evne til innovasjon og «på tvers-tenking» er viktig. Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav.

Interesserte kan kontakte adm. dir. Iselin Marstrander (ima@nforsk.no / mobil 404 08 365).

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 7. mars 2017.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern