Nordlandsforskning søker forskere

Spennede oppgaver og gode kolleger venter forskeren som blir en del av Nordlandsforskning. Fotomontasje: Thoralf Fagertun
Spennede oppgaver og gode kolleger venter forskeren som blir en del av Nordlandsforskning. Fotomontasje: Thoralf Fagertun

Nordlandsforskning kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og høy trivsel. Vi ønsker flere forskere både i Bodø, Svolvær og på Mo.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 45 ansatte. Vi har hovedkontoret i Bodø, og avdelingskontorer sentralt i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags- og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Vi har dyktige forskere, spisskompetanse på flere områder, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer.

Instituttet har tre forskningsgrupper. De viktigste strategiske fagområdene er:  

Velferd: Forskningsgruppen satser særlig på videreutvikling av innovasjon i velferdstjenester som et ledende fagmiljø. Sentrale forskningsområder er tjenester rettet mot sårbare og utsatte grupper i samfunnet som unge i ulike overganger, personer med funksjonsnedsettelser og eldre med hjelpebehov, styring og organisering velferdstjenester, velferdsteknologi, inkluderende arbeidsliv og forebyggende innsats. 

Miljø: Samfunnsfaglige perspektiver på det grønne skiftet og omstilling til et bærekraftig samfunn; klimaendringer, bioøkonomi, grønn industri, areal- og byplanlegging.

Næring: Entreprenørskap og innovasjon, evaluering av næringspolitiske virkemidler, bedriftsutvikling, regional utvikling, næringsklynger, regionale innovasjonssystemer, opplevelsesbasert reiseliv, landbruk-, industri-, energi- og, mineralnæringer.

VI SØKER OGSÅ FORSKNINGSLEDER TIL NÆRINGSGRUPPEN

Nordlandsforskning kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø og høy trivsel, og ser etter forskere som bidrar positivt inn i miljøet. Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og aktivt fagmiljø. Forskerne har stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, kombinert med stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedoppgavene er initiering av forskningsprosjekter, tverrfaglig samarbeid, profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer til privat og offentlig sektor.  

Du har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor våre strategiske områder, og har relevant erfaring fra oppdragsforskning og prosjektledelse. Du kan og vil publisere vitenskapelige artikler og utvikle og vedlikeholde nasjonale og internasjonale nettverk. Har du erfaring med søknader til Forskningsrådet og EU vil dette vektlegges. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, liker å jobbe tverrfaglig og er en dyktig formidler. Gode språkkunnskaper i norsk (svensk / dansk) og engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav.

Vi ønsker flere forskere både i Bodø, Svolvær og Mo! Tilsettingstidspunkt avtales nærmere. Lønn i samsvar med lokal særavtale.

Interesserte kan kontakte:

  • Adm. direktør, Iselin Marstrander: ima@nforsk.no / mobil 404 08 365

  • Forskningsleder Velferd, Ragnhild H. Waldahl: rhw@nforsk.no / mobil 915 95 841

  • Forskningsleder Miljø, Ingrid Bay-Larsen: iby@nforsk.no / mobil 412 49 314

  • Forskningsleder Næring, Evgueni Vinogradov: evi@nforsk.no / mobil 971 56 233

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 7. mars 2017.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern