Nordlandsforskning søker forsker til Mo i Rana

Foto: Jan Inge Larsen
Foto: Jan Inge Larsen

Nordlandsforskning skal nå ansette en ny forsker med base i Mo i Rana.

Nordlandsforskning ønsker å ta en tydelig rolle for en bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling av hele regionen, og skal nå ansette en ny forsker med base i Mo i Rana. Nordlandsforsknings fokus som samfunnsfaglig institutt er å bringe inn faglige perspektiver som kobler sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, høy grad av brukermedvirkning og utstrakt forskningsformidling. Utviklingen på Helgeland og Mo i Rana gir en rekke spennende muligheter for tverrfaglige forskningsprosjekter på det grønne skiftet i norsk økonomi. Med etableringen av Campus Helgeland i 2013 har byen fått et voksende kompetansemiljø, der Nordlandsforskning nå spiller en viktig rolle.

Søknadsfrist: 15. mars

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 45 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags- og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Vi har proaktive forskere med spisskompetanse innen miljø-, velferds- og næringslivsforskning, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel. Som forsker får du stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedinntektene til instituttet baserer seg på eksternt finansierte prosjekter. Du må trives med tverrfaglige prosjekter, høyt tempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Erfaring med søknader overfor Forskningsrådet og EU vil vektlegges. 

Du bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Vi ønsker forskere som har erfaring med oppdragsforskning og prosjektledelse; som publiserer vitenskapelig og har nasjonale og internasjonale nettverk. Dersom du ikke har doktorgrad bør du være interessert i en slik karrierevei.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bidra til leveranser av høy kvalitet. Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav og du bør beherske norsk / skandinavisk både skriftlig og muntlig. Tilsettingstidspunkt diskuterer vi, og lønn følger lokal særavtale.

Mer informasjon:

Iselin Marstrander
Administrerende direktør
75 41 18 45 / 40 40 83 65
ima@nforsk.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern