Nordlandsforskning partner i Nasjonalt klimatilpasningssenter

Foto: Carlo Aall
Det nye senteret vil være lokalisert i Vestlandsforsknings lokaler i Sogndal. Foto: Carlo Aall

Klimaendringene gir mange konsekvenser også i Norge. Det nye senteret skal finne ut hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Denne uken var gladnyheten et faktum: Det er bevilget ti millioner kroner over statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret, og etter det fem millioner kroner i grunnbevilgning.

– Vi er mange som har jobbet med forskning på klimatilpasning over mange år, men miljøet har ikke tidligere vært samlet. At vi nå samordner og koordinerer vår innsats, er en svært positiv utvikling, sier seniorforsker Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning.

Senteret vil ha Vestlandsforsking i Sogndal som vertsinstitusjon, og vil samtidig være et virtuelt senter med en rekke av de fremste faglige institusjonene på området som partnere.

 


Seniorforsker Grete Hovelsrud: Foto: Morten Ovesen

 

Tilpasning ikke valgfritt
Politikere og myndigheter har hatt mest fokus på å redusere virkingene av klimaendringene, og i mindre grad hva vi skal gjøre for å tilpasse oss dem.

– Endringene er allerede i gang og selv om en del av dem kan påvirkes, kan de ikke stanses. Det er derfor svært viktig å forske på hvordan vi bør tilpasse oss, påpeker Hovelsrud.

I tillegg til Nordlandsforskning og Vestlandsforskning, vil senteret bestå av CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, Universitetet i Bergen ved Senter for klima- og energiomstilling, NORCE Klima og NORCE Samfunn.

Satsing på grønt skifte
Administrerende direktør for Nordlandsforsking, Iselin Marstrander, er naturlig nok veldig fornøyd med at senteret har fått sin fortjente plass i statsbudsjettet.

– Dette er i tråd med satsningen vår og kompetansen vi har på grønt skifte. Vi gratulerer Vestlandsforskning med senteret og ser frem til spennende prosjekter og samarbeid som partner i årene fremover, sier hun.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern