Nordlandsforskning på Helgeland

Maiken Bjørkan, med forskningsleder Ingrid Bay-Larsen og adm.dir. Iselin Marstrander på venstre og høyre side.
Maiken Bjørkan, med forskningsleder Ingrid Bay-Larsen og adm.dir. Iselin Marstrander på venstre og høyre side.

Nordlandsforskning styrker sin tilstedeværelse i hele Nordland! Instituttet er lokalisert ved Universitetet i Nordland og de fleste forskerne har tilhørighet til Bodø og Salten. Vi har i tillegg flere forskere som bor i Lofoten, men har ikke hittil ikke hatt forskere med tilhørighet i sørfylket. Det har vi nå gjort noe med, og 1. juni ansetter vi en forsker som vil ha kontorsted i Mo i Rana.

Maiken Bjørkan er en erfaren forsker som har hovedfag i sosialantropologi og doktorgrad fra Norges fiskerihøgskole. Hun har flere års forskererfaring, og har sitt interessefelt innen naturressurser, fiskeri, kultursektor, naturforvaltning, politikkutforming, industri og reiseliv. Det siste året har hun jobbet i Rana Utviklingsselskap og har godt nettverk og mye regional kunnskap.

- Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet med næringslivet og FoU miljøet i Rana. Jeg håper og tror vi vil få til mange spennende prosjekter sammen, sier Bjørkan.

Første medarbeider på Helgeland

- Nordlandsforskning er svært fornøyd med at Maiken Bjørkan er vår første medarbeider på Helgeland og ser fram til en styrking av FoU-miljøet og samarbeidet med næringslivet og offentlig sektor i regionen. Rana har et dynamisk kompetansemiljø og sterke koblinger til ressursbaserte næringer som passer godt med Nordlandsforsknings langsiktige strategi, sier Nordlandsforsknings adm. dir. Iselin Marstrander

Prosjekter om klimaendringer, gruvedrift, petroleum og forvaltning i arktiske strøk

Maiken Bjørkan vil allerede fra 1. juni involveres i de pågående prosjektene "Adaptation Actions for a Changing Arctic"– om tilpasning til klimaendringer i nordlige lokalsamfunn, "Arctic Challenge" som handler om petroleumsutvinning i arktiske strøk og hvilke konsekvenser dette får for samfunnet, og "Arctic Front" som handler om hvordan kunnskap om gruvedrift benyttes i planlegging og forvaltning i Norge, Grønland og Russland.

- Det vil være naturlig at Maiken får kontorplass på campus Helgeland til høsten. Nå har vi i samarbeid med Rana Utviklingsselskap funnet en løsning der Maiken Bjørkan tiltrer i Nordlandsforskning fra 1. juni, men hun vil kombinere oppdrag for begge organisasjonene i en periode og ha kontor i Rana Utviklingsselskap sine lokaler frem til 1. september, avslutter Iselin Marstrander.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern