Nordlandsforskning inntar Arendalsuka

Lytring om Repparfjorden er et av arrangementene Nordlandsforskning er med på under Arendalsuka.
Lytring om Repparfjorden er et av arrangementene Nordlandsforskning er med på under Arendalsuka. Illustrasjon: Hege Vatne Arntsen

Er du interessert i politikk, samfunns- og næringsliv, befinner du deg i Arendal 12.-17. august. Det gjør Nordlandsforskning.

Arendalsuka samler nasjonale aktører innen politikk, medier, samfunns- og næringsliv til debatt og politisk arbeid. Forskningssektoren er etter hvert tungt representert og for første gang tar Nordlandsforskning turen til sørlandsbyen.

– Sammen med en rekke gode samarbeidspartnere er vi med på å arrangere en hel dag viet Nordområdene tirsdag 13. august, forteller Ingrid Bay-Larsen, forskningsleder for miljøgruppa ved Nordlandsforskning og deltaker på Arendalsuka.

– Arendalsuka har utviklet seg til å bli et sentralt møtested og det er viktig for oss å være synlig her, siden store deler av programmet er relevant både for våre forskningsfelt og for Nord-Norge.


Forskningsleder Ingrid Bay-Larsen. Foto: Morten Ovesen


Sammen med ulike samarbeidspartenre, står Nordlandsforskning bak tre arrangementer:

Ungdom om framtiden i nord
Hva skal man leve av i framtiden i nord? Hvordan skal naturresursene forvaltes til det beste for folket og miljøet? Hvordan ser et klimavennlig nord ut?
LES MER

Lytring - Kampen om sannheten i Repparfjord
Hva skjer med demokratiet vårt når politiske drakamper blir til en snever debatt om vitenskapelige definisjoner og krangling om hva som er fakta?
LES MER

Arktisk Råd: Tannløs prateklubb eller en viktig internasjonal aktør?
Betyr Arktisk Råd noe for det internasjonale samarbeidet eller har det utspilt sin rolle?
LES MER

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern