Nordlandsforskning inn i Norsk klimastiftelse

Fra venstre: seniorforsker Brigt Dale, Nordlandsforskning, Lars Henrik Paarup Michelsen (Norsk klimastiftelse), Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning), Lars Strøm Prestvik (Kommunalbanken). Foto: Cecillie Bannow
Fra venstre: seniorforsker Brigt Dale, Nordlandsforskning, Lars Henrik Paarup Michelsen (Norsk klimastiftelse), Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning), Lars Strøm Prestvik (Kommunalbanken). Foto: Cecillie Bannow

Nordlandsforskning er valgt inn som et av tre nye rådsmedlemmer i Norsk klimastiftelse.

– Norsk klimastiftelse tror på åpenhet og samarbeid. I rådet, som er stiftelsens formelle nettverk, er landets fremste universiteter, høyskoler, forskningssentre og sentrale samfunnsaktører representert. Vi er glade for å få med Kommunalbanken, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning i rådet, sier Lars Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, til stiftelsens nettside.

Miljøforsker Brigt Dale er svært fornøyd med at Nordlandsforskning blir å finne i godt klimaselskap.

– Det viser jo at arbeidet vi gjør legges merke til. Vi forsøker å være synlige og relevante i samfunnsdebatten, vi skriver artikler, dukker opp på radio og TV, og er aktiv i sosiale media, sier Dale.

Bidrar med kunnskap
Norsk klimastiftelse har som mål å bidra til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og reduserer energiforbruk. Å fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø, er også en viktig del av stiftelsens agenda.

– Klimastiftelsen er raskt på banen når det dukker opp tema med betydning for energi- og klimaspørsmål. De ønsker å være med og påvirke agendaen, sier Dale.

– Poenget er å bidra med kunnskapsbasert argumentasjon i debattene. Denne kunnskapen bidrar vi i rådet og andre eksperter med.

I godt selskap
Klimastiftelsen driver blant annet nettavisen Energi og Klima, gir ut rapporter og analyser, og deler ut SPIR-prisen til innovative aktører innen grønn teknologi.

I tillegg til Nordlandsforskning, består rådet av Kommunalbanken, Vestlandsforskning, BKK, Christian Michelsen Research, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, Sparebanken Vest, Uni Research AS, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern