Nordisk Välfärdsforskning

Redaktør Terje Olsen med aller første utgave av Nordisk Välferdsforskning.
Redaktør Terje Olsen med aller første utgave av Nordisk Välferdsforskning.

Aller første nummer av det nordiske tidsskriftet Nordisk Välfärdsforskning/Nordic Welfare Research er ute nå. Seniorforsker Terje Olsen er redaktør for det nye tidsskriftet som publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunnene.

- Jeg er stolt av at tidsskriftet holder et så høyt nivå allerede i første utgave. Og over at noen av de mest toneangivende forskerne på folkehelse fra de nordiske landene har bidratt i denne utgaven, forteller redaktør Terje Olsen fra Nordlandsforskning.

Tidsskriftet publiserer to temanumre per år, og tema for neste utgave blir unge og tilhørighet.

Olikhet i hälsa och folkhälsopolitik - tema for første utgave.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter. 

Tidsskriftet utgir fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

Redaksjonsråd

Sven Bremberg, Karolinska Institutet, Sverige
Kerstin Stenius, Institutet för hälsa och välfärd / THL, Finland
Trine Wulf-Andersen, Roskilde Universitet, Danmark
Snæfríður Þóra Egilson, Universitetet i Island
Tom Kettunen, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Finland
John Eriksen, Nordlandsforskning, Norge

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern