Nord-Norge etter oljen: fornyet eller forlatt?

Forlatt eller fornyet - det er tema for samtalen torsdag kveld.
Forlatt eller fornyet - det er tema for samtalen torsdag kveld.

- En oljedebatt uten å diskutere hvordan Nord-Norge skal se ut etter oljen blir kortsiktig, sier seniorforsker Brigt Dale ved Nordlandsforskning. Dale er hefteredaktør for det siste nummeret av det populærvitenskapelige tidsskiftet Ottar der Nord-Norge etter oljen er tema.

Nord-Norge etter oljen: fornyet eller forlatt? En rekke forskere i Bodø og Tromsø har gitt sine bidrag til denne diskusjonen i siste nummer av Ottar. Ottar er et populærvitenskapelige magasin som gis ut av Tromsø Museum Universitetsmuseet.

- Et overordnet mål med nummeret har vært å tilføre debatten om oljeutvinning i nord en ekstra dimensjon - nemlig å fokusere på noen av de andre mulighetene som finnes. Gjennomgangen er paradoksalt nok et forsøk på lede oppmerksomheten mot andre ting enn olje, sier Brigt Dale.

Det gjøres gjennom sju artikler i nyeste Ottar som lanseres i Bodø 22. oktober. Artiklene fokuserer på hvordan fiskeri, oppdrett, turisme og uttak av mineraler kan prege utviklingen av Norges nye «gullkyst» i tiden fremover. Hvilke muligheter ligger i disse næringene for lokalsamfunnene og for landsdelen?

Diskusjonen tas videre under lanseringen av Ottar i Bodø 22. oktober kl. 19. Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland inviterer til Lytring på Stormen bibliotek. Her deltar Ivar Hartviksen, Mo industripark og Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland. Journalist Stein Sneve i Avisa Nordland leder samtalen.

I Tromsø markeres det nye Ottar under Vin &Viten ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet 28. oktober kl. 19. Her stiller fire av artikkelforfatterne. De ønsker å vise noen av fortrinnene vi har i Nord-Norge som gjør det mulig å omstilles til et godt samfunn etter oljen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern