Når noen må ta regien

Skjermdump fra en av filmene.

Elever fra Bodin videregående skole og maritime fagskole, media og kommunikasjon, har laget tre filmer basert på en forskningsstudie om unge i sårbare livssituasjoner på Island, Færøyene og i Norge.

Elevene fikk tilgang til sammenstilte utsagn fra unge som forteller om forhold de syns er vanskelig og viktig i hverdagen og livssituasjonen sin.

Filmene er elevenes framstilling av det de syns var sentralt i dataene. Nordens velferdssenter og Fylkesmannen i Nordland har finansiert prosjektet.

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern